På svenska

Lähijohtamisen akatemiasta tukea johtamiseen kuntatyöpaikoille

KT haluaa tukea kunnissa, kuntayhtymissä, kuntakonserneissa sekä hyvinvointialueilla työskenteleviä lähijohtajia eli esihenkilöitä työssään. Lähijohtamisella on keskeinen rooli henkilöstön työhyvinvointiin, motivaatioon ja tuottavuuteen sekä julkisten palvelujen onnistumiseen.

Tiimi yhdessä työpöydän ääressä

Lähijohtamisen akatemia on kehittyvä sähköinen alusta, joka rohkaisee lähijohtoa kehittämään itseään ja työtiimiään rajallisista resursseista huolimatta.  Lähijohtamisen akatemia on KT:n palvelu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien työpaikoille johtamisen tueksi. Se on kehitetty yhdessä kunta-alan pilottiorganisaatioiden kanssa vuoden 2020 aikana.

Konkreettisia ja ketteriä johtamisen työkaluja arkeen

Lähijohtamisen akatemiasta löytyy tukea esimerkiksi sisäisen viestinnän, vuorovaikutuksen ja ratkaisukeskeisyyden kehittämiseen. Akatemian sisältöjä täydennetään ja tarvittaessa päivitetään. Jatkossa sieltä löytyy työkaluja monista teemoista, joilla on merkitystä henkilöstön työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen.

Akatemia sisältää videoita, työkaluja ja lyhyitä teoreettisempia materiaaleja. Jokaiseen aiheeseen kuuluvat työkalut ja materiaalit on pakattu nopeasti omaksuttaviksi paloiksi. Työkaluja ja materiaaleja on testattu pilottiorganisaatioissa. Ne ovat konkreettisia ja helposti käyttöön otettavia ja niistä on todettu olevan tukea esihenkilöiden arkityössä.

Tällä hetkellä alusta toimii HR-kehittäjille ideapankkina ja lähijohtajille työkalupankkina johtamisen tukemiseen.

Lähijohtamisen taidot korostuvat koronakriisissä

Koronakriisi on vaatinut erilaista lähijohtamista, mutta myös kuormittanut lähijohtajia. Uudenlaisten tilanteiden ja kysymysten äärellä jokainen joutui analysoimaan omaa työtään ja osaamistaan. 

KT on seurannut ja selvittänyt työelämän muutoksia kunta-alalla. KT teki keväällä 2020 muun muassa haastatteluja kuntiin ja kuntayhtymiin. Näissä haastatteluissa ilmeni, että kriisitilanne lisäsi lähijohdon kuormitusta seuraavilla tavoilla:

  • henkilöstön epävarmuus ja huoli lisääntyivät
  • oli tarve soveltaa lainsäädäntöä, jota harvoin tai ei koskaan aiemmin ole sovellettu
  • kriisitoimenpiteet piti sovittaa arkipäivän rutiineihin
  • toimeenpanovauhti oli ennennäkemätöntä
  • etäjohtaminen tuli kunta-alalla melko uutena asiana
  • korona toi erityisen tarpeen kiinnittää huomiota työsuojeluun.

Johtamisen tärkeimmiksi tehtäväksi nousivat henkilöstön rauhoittelu, jatkuva viestintä sekä nopeat linjaukset ja toimenpiteet toimintojen uudelleen järjestämisestä.

Lähijohtamisen akatemian webinaarit

Lähijohtamisen akatemian teemoja ja sisältöjä esitellään maksuttomissa webinaareissa, joita järjestetään aina kun uusi teemasisältö aukeaa alustalla.

Kirjautuminen KT:n Linja -palveluun

Lähijohtamisen akatemia löytyy KT:n Linjasta.

Alusta on avoin ja maksuton kuntien työnantajan edustajille, mutta vaatii kirjautumisen palveluun. Linja-palvelu on KT:n yhteydenpito- ja neuvontakanava kuntien ja kuntayhtymien työnantajien edustajille.

Mikäli KT Linja-palveluun kirjautumisessa on ongelmia tai tarvitset tunnukset palveluun, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä osoitteeseen toimisto@kt.fi.

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT