På svenska

Soteliiderit tukemassa sote-työnantajien muutosjohtamista ja kehittämistä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tuki Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutettiin yhteistyössä kuntien, sote-kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kanssa vuosina 2019–2022 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeemme on päättynyt ja näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeen toiminnasta sekä hankkeessa tuotetut materiaalit.

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa Soteliiderit-hanketta. Vipuvoima EU.sta.

Hankkeen lopputerveiset KT-lehdessä

Lue hankkeen lopputerveiset KT-lehden artikkelista Aika vahvistaa sote-johtamista (KT-lehti 6/2022).

Hankkeen tavoitteet

KT halusi Soteliiderit-hankkeen avulla sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistä, joilla

  • saadaan aikaan yhteiskunnallisesti hyvin toteutettu sote-reformi ja/tai -reformeja
  • turvataan sote-työnantajille osaavaa henkilöstöä
  • rakennetaan sote-työnantajille hyvä työnantajabrändi
  • tuetaan työhyvinvointia, joka synnyttää myös henkilöstötuottavuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa oli kolme keskeistä tapaa, joilla tavoitteiden toteutumista edistettiin:

1. Verkostot ja vertaisoppiminen

Hankkeella tuettiin kunta-alan sote-työnantajien sekä hyvinvointialueiden yhteiskehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa.

Verkostoissa kehitettiin yhdessä sote-työnantajille tärkeitä teemoja muutosjohtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen ja työnantajatoiminnan näkökulmasta hyödyntäen vertaisoppimista.

2. Vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeessa järjestettiin sote-työnantajahaastatteluja, työpajoja, teemaseminaareja sekä laajempia foorumeita tiedon keräämiseksi, vaihtamiseksi ja jakamiseksi.

Hankkeen toimintatapana oli verkostoida yhteen eri toimijoita vuorovaikutukseen sote-alan johtamisen ja työnantajuuden kehittämiseksi.

Kokemuksia ja käytäntöjä jaettiin sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi.

3.  Verkottaminen

Hanke pyrki verkottamaan yhteen ESR-toimintalinjan kaikki hankkeet ja levitti niiden kokemuksia ja tuloksia  kuntakenttään sekä hyvinvointialueille. Toiminnan tuloksia jaettiin sähköisesti ja eri tilaisuuksissa.

Hankkeessa hyödynnettiin KT:n verkostoja ja viestintäkanavia, joiden avulla tavoitettiin kunta- ja hyvinvointialueorganisaatioiden lisäksi myös työmarkkinajärjestöt ja median edustajat.

Tausta

Sote-työnantajat tarvitsevat tukea yhteiskehittämiseen

Soteliiderit-hanke toimi vuosina 2019–2022 alustana työnantajien tärkeille yhteisille kehittämistarpeille ja niiden edistämiselle.

Työnantajien tarve tukeen tuli esille Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun keskeytyessä 2019 päätettiin tukea suunnata kaikille sotesta vastaaville työnantajille: kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille ja muille sote-kuntayhtymille.

Erityisesti tarvetta koettiin olevan strategisen henkilöstöjohtamisen kysymyksissä haastavissa muutostilanteessa. Hyvinvointialueuudistuksessa hankkeen kehittämistyö laajentui myös hyvinvointialueille ja tulevien sote-työnantajien pariin.

Osaavan henkilöstön saatavuus, hyvä työnantajabrändi sekä työhyvinvoinnin avulla paraneva työn tuottavuus ovat työnantajille tärkeitä menestystekijöitä, joita tuetaan verkostoyhteistyöllä sekä tutkimustulosten hyödyntämisellä.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat kaikki kunnat, sote-alan kuntayhtymät ja hyvinvointialueet. KT on niiden yhteinen työnantajajärjestö ja toimii myös yhteistyön koordinoijana erityisesti HR-asioissa.

Kumppaneiden suuren määrän vuoksi hankkeen teemoja käsiteltiin useammissa verkostoissa siten, että mukana kehitystyössä olivat niin kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien kuin hyvinvointialueiden sote-johto, ylin johto ja HR-johto.

Rahoittaja

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Aikataulu

Soteliiderit-hanke toteutettiin 1.1.2019–31.12.2022.

Hanke kuului Onnistu yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa -konsortioon.

Konsortio muodostui kolmesta osahankkeesta, jotka olivat

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT