Soteliiderit tukee sote-työnantajien muutosjohtamista ja kehittämistä

KT Kuntatyönantajat tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Pingviinit rivissä, kuvassa myös Euroopan sosiaalirahaston liput

Hankkeen tavoitteet

KT Kuntatyönantajat haluaa Soteliiderit-hankkeen avulla tukea sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistä, joilla

  • saadaan aikaan yhteiskunnallisesti hyvin toteutettu sote-reformi ja/tai -reformeja
  • turvataan sote-työnantajille osaavaa henkilöstöä
  • rakennetaan sote- työnantajille hyvä työnantajabrändi
  • tuetaan työhyvinvointia, joka synnyttää myös henkilöstötuottavuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa on kolme keskeistä tapaa, joilla tavoitteiden toteutumista edistetään:

1. Verkostot ja vertaisoppiminen

Hankkeella tuetaan kunta-alan sote-työnantajien yhteiskehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa.

Verkostoissa kehitetään yhdessä sote-työnantajille tärkeitä teemoja muutosjohtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen ja työnantajatoiminnan näkökulmasta hyödyntäen vertaisoppimista.

2. Vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeessa järjestetään sote-työnantajahaastatteluja, työpajoja, teemaseminaareja sekä laajempia foorumeita tiedon keräämiseksi, vaihtamiseksi ja jakamiseksi.

Hankkeen toimintatapana on verkostoida yhteen eri toimijoita vuorovaikutukseen sote-alan johtamisen ja työnantajuuden kehittämiseksi.

Kokemuksia ja käytäntöjä jaetaan sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi.

3.  Verkottaminen

Hanke verkottaa yhteen ESR-toimintalinjan kaikki hankkeet ja levittää niiden kokemuksia ja tuloksia  kuntakenttään. Toiminnan tuloksia jaetaan sähköisesti ja eri tilaisuuksissa.

Hankkeessa hyödynnetään KT:n verkostoja ja viestintäkanavia, joilla tavoitetaan kuntaorganisaatioiden lisäksi työmarkkinajärjestöt ja median edustajat.

Tausta

Sote-työnantajat tarvitsevat tukea yhteiskehittämiseen

Soteliiderit on alusta työnantajien tärkeille yhteisille kehittämistarpeille ja niiden edistämiselle.

Työnantajien tarve tukeen tuli esille viime hallituksen maakunta- ja sote- uudistuksen myötä. Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelun keskeytyessä päätettiin tukea suunnata kaikille sotesta vastaaville työnantajille: kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille ja muille sote-kuntayhtymille.

Erityinen tarvetta koettiin olevan strategisen henkilöstöjohtamisen kysymyksissä haastavissa muutostilanteessa. Nykyisen hallituksen uudistuksen aikataulut ja linjaukset ovat edelleen avoinna, mutta sote-palveluiden ja -henkilöstön johtamisen uudistaminen sekä työnantajatoiminnan kehittäminen ovat tarpeellisia joka tapauksessa.

Osaavan henkilöstön saatavuus, hyvä työnantajabrändi sekä työhyvinvoinnin avulla paraneva työn tuottavuus ovat työnantajille tärkeitä menestystekijöitä, joita tuetaan verkostoyhteistyöllä sekä tutkimustulosten hyödyntämisellä.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat kaikki kunnat ja sote-alan kuntayhtymät, joiden  yhteinen työnantajajärjestö sekä yhteistyön alusta – erityisesti HR-asioissa – KT on.

Kumppaneiden suuren määrän vuoksi hankkeen teemoja käsitellään useammissa verkostoissa siten, että mukana kehitystyössä ovat niin kuntien, kaupunkien kuin kuntayhtymien sote-johto, ylin johto ja HR-johto.

Hankkeessa otetaan huomioon mahdollinen muu valtakunnallinen rakenteellinen uudistustyö.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Aikataulu

Soteliiderit-hanke toteutetaan 1.1.2019–31.12.2021.

Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa -konsortiota >.

Konsortio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat


 

Yhteystiedot

Aija Tuimala

Aija Tuimala

yhteyspäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
aija.tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä
Iikka Niinimaa

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Soteliiderit-hanke (ESR)