På svenska

Soteliiderit tukee sote-työnantajien muutosjohtamista ja kehittämistä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa Soteliiderit-hanketta. Vipuvoima EU.sta.

Hankkeen tavoitteet

KT haluaa Soteliiderit-hankkeen avulla tukea sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistä, joilla

  • saadaan aikaan yhteiskunnallisesti hyvin toteutettu sote-reformi ja/tai -reformeja
  • turvataan sote-työnantajille osaavaa henkilöstöä
  • rakennetaan sote- työnantajille hyvä työnantajabrändi
  • tuetaan työhyvinvointia, joka synnyttää myös henkilöstötuottavuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa on kolme keskeistä tapaa, joilla tavoitteiden toteutumista edistetään:

1. Verkostot ja vertaisoppiminen

Hankkeella tuetaan kunta-alan sote-työnantajien sekä hyvinvointialueiden yhteiskehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa.

Verkostoissa kehitetään yhdessä sote-työnantajille tärkeitä teemoja muutosjohtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen ja työnantajatoiminnan näkökulmasta hyödyntäen vertaisoppimista.

2. Vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeessa järjestetään sote-työnantajahaastatteluja, työpajoja, teemaseminaareja sekä laajempia foorumeita tiedon keräämiseksi, vaihtamiseksi ja jakamiseksi.

Hankkeen toimintatapana on verkostoida yhteen eri toimijoita vuorovaikutukseen sote-alan johtamisen ja työnantajuuden kehittämiseksi.

Kokemuksia ja käytäntöjä jaetaan sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi.

3.  Verkottaminen

Hanke verkottaa yhteen ESR-toimintalinjan kaikki hankkeet ja levittää niiden kokemuksia ja tuloksia  kuntakenttään. Toiminnan tuloksia jaetaan sähköisesti ja eri tilaisuuksissa.

Hankkeessa hyödynnetään KT:n verkostoja ja viestintäkanavia, joilla tavoitetaan kuntaorganisaatioiden lisäksi työmarkkinajärjestöt ja median edustajat.

Tausta

Sote-työnantajat tarvitsevat tukea yhteiskehittämiseen

Soteliiderit on alusta työnantajien tärkeille yhteisille kehittämistarpeille ja niiden edistämiselle.

Työnantajien tarve tukeen tuli esille viime hallituksen maakunta- ja sote- uudistuksen myötä. Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelun keskeytyessä päätettiin tukea suunnata kaikille sotesta vastaaville työnantajille: kunnille, kaupungeille, sairaanhoitopiireille ja muille sote-kuntayhtymille.

Erityisesti tarvetta koettiin olevan strategisen henkilöstöjohtamisen kysymyksissä haastavissa muutostilanteessa. Hyvinvointialueuudistuksessa hankkeen kehittämistyö on laajentunut myös hyvinvointialueille ja tulevien sote-työnantajien pariin.

Osaavan henkilöstön saatavuus, hyvä työnantajabrändi sekä työhyvinvoinnin avulla paraneva työn tuottavuus ovat työnantajille tärkeitä menestystekijöitä, joita tuetaan verkostoyhteistyöllä sekä tutkimustulosten hyödyntämisellä.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat kaikki kunnat, sote-alan kuntayhtymät ja hyvinvointialueet. KT ob niiden yhteinen työnantajajärjestö ja toimii myös yhteistyön koordinoijana erityisesti HR-asioissa.

Kumppaneiden suuren määrän vuoksi hankkeen teemoja käsitellään useammissa verkostoissa siten, että mukana kehitystyössä ovat niin kuntien, kaupunkien kuin kuntayhtymien sote-johto, ylin johto ja HR-johto.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Aikataulu

Soteliiderit-hanke toteutetaan 1.1.2019–31.12.2022.

Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa -konsortiota.

Konsortio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Soteliiderit-hanke (ESR)
  • Muutostuki sote-uudistuksessa. Myös lääkärisopimus, KVTES, SOTE-sopimus.

Ville Rautio

projektikoordinaattori
Puhelin:
+358 9 771 2724
Matkapuhelin:
+358 50 473 0724
Sähköposti:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Soteliiderit-hanke (ESR), muutostuki sote-uudistuksessa.