Soteliiderit tukee sote-työnantajien muutosjohtamista ja kehittämistä

KT Kuntatyönantajat tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta
HR-johtajat taukojumppaavat. Kuva: Mikko Törmänen

Hankkeen tavoitteet

KT Kuntatyönantajat haluaa Soteliiderit-hankkeen avulla tukea sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistä, joilla

  • saadaan aikaan yhteiskunnallisesti hyvin toteutettu sote-reformi ja/tai -reformeja
  • turvataan sote-työnantajille osaavaa henkilöstöä
  • rakennetaan sote- työnantajille hyvä työnantajabrändi
  • tuetaan työhyvinvointia, joka synnyttää myös henkilöstötuottavuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa on kolme keskeistä tapaa, joilla tavoitteiden toteutumista edistetään:

1. Verkostot ja vertaisoppiminen

Hankkeella tuetaan kunta-alan sote-työnantajien yhteiskehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa.

Verkostoissa kehitetään yhdessä sote-työnantajille tärkeitä teemoja muutosjohtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen ja työnantajatoiminnan näkökulmasta hyödyntäen vertaisoppimista.

2. Vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeessa järjestetään sote-työnantajahaastatteluja, työpajoja, teemaseminaareja sekä laajempia foorumeita tiedon keräämiseksi, vaihtamiseksi ja jakamiseksi.

Hankkeen toimintatapana on verkostoida yhteen eri toimijoita vuorovaikutukseen sote-alan johtamisen ja työnantajuuden kehittämiseksi.

Kokemuksia ja käytäntöjä jaetaan sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi.

3.  Verkottaminen

Hanke verkottaa yhteen ESR-toimintalinjan kaikki hankkeet ja levittää niiden kokemuksia ja tuloksia  kuntakenttään. Toiminnan tuloksia jaetaan sähköisesti ja eri tilaisuuksissa.

Hankkeessa hyödynnetään KT:n verkostoja ja viestintäkanavia, joilla tavoitetaan kuntaorganisaatioiden lisäksi työmarkkinajärjestöt ja median edustajat.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat kaikki kunnat ja sote-alan kuntayhtymät, joiden  yhteinen työnantajajärjestö sekä yhteistyön alusta – erityisesti HR-asioissa – KT on.

Kumppaneiden suuren määrän vuoksi hankkeen teemoja käsitellään useammissa verkostoissa siten, että mukana kehitystyössä ovat niin kuntien, kaupunkien kuin kuntayhtymien sote-johto, ylin johto ja HR-johto.

Hankkeessa otetaan huomioon mahdollinen muu valtakunnallinen rakenteellinen uudistustyö.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Aikataulu

Soteliidet-hanke toteutetaan 1.1.2019 – 31.12.2021.

Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa -konsortiota >.

Konsortio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat

 

Yhteystiedot

Aija Tuimala

projektipäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2196
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
aija.tuimala@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat