På svenska
Uutinen

Esihenkilöt voivat kehittää sote-alan työkykyjohtamista uusilla työkaluilla

Työterveyslaitos on julkaissut kaksi uutta työkalua, joilla voidaan kehittää työkykyjohtamista ja tukea työntekijöiden palautumista sote-alalla. Molemmat työkalut ovat maksutta työpaikkojen käytettävissä.

Työkykyjohtamisen tilannekuva -kysely auttaa työnantajaa arvioimaan työpaikan työkykyjohtamista ja sitä, miten sitä voisi parantaa.

Sote-alan palautumislaskuri on työkalu, joka auttaa yksikön esihenkilöä kehittämään palautumista ja jaksamista tukevia käytäntöjä.

Kyselyn ja laskurin tulokset auttavat työpaikkoja tunnistamaan käytäntöjä, joita kannattaa kehittää. Kehittämistyössä pääsee vauhtiin Työterveyslaitoksen (TTL) tekemien keinokorttien avulla. Niissä annetaan käytännön vinkkejä kehittäjille.

Työkykyjohtaminen parantaa yksilöiden hyvinvointia ja organisaation edellytyksiä menestyä

– Sote-alan muutosten ja kiireen keskelläkin olisi tärkeä pyrkiä tekemään ennakoivia toimia työyhteisötasolla eikä ajautua reagoimaan vain yksilötasolla, TTL:n vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen sanoo perustellessaan työkykyjohtamisen tärkeyttä tiedotteessa.

Työkykyjohtaminen on suunnitelmallista ja ennakoivaa toimintaa, joilla tähdätään organisaation strategian mukaisiin tavoitteisiin. Työkykyjohtamisella vaikutetaan muun muassa henkilöstön työkykyyn, työssä onnistumiseen ja siihen, että työssä halutaan jatkaa. Työkykyjohtaminen on myös keino pitää osaavasta henkilöstöstä kiinni ja houkutella uutta. Sen vuoksi sitä kannattaa kehittää.

Työkykyjohtamisen tilannekuva -kysely on tarkoitettu suurille ja keskisuurille työpaikoille tai yksiköille. Työkalusta on tarkoitus julkaista pienille työpaikoille suunnattu versio myöhemmin. Sote-alan lisäksi kysely soveltuu myös muille toimialoille.

Kyselyssä arvioidaan muun muassa 

  • tiedolla johtamisen käytäntöjä
  •  työkykyjohtamisen toimintamalleja 
  • yhteistyön toimivuutta 
  • organisaatiokulttuuria. 

Kyselyyn tarvitaan vähintään kymmenen vastausta, joiden perutella tilannekuva muodostuu. Vastaajia voivat olla esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja työsuojelun toimijat ja esihenkilöt. Työkalusta saa raportin, joka auttaa tunnistamaan käytäntöjä, jota kannattaa kehittää.

Sote-alan palautumiskeinoja kannattaa ideoida yhdessä

Sote-alan palautumislaskuri on työkalu, jonka avulla työpaikan yksiköt tai osastot voivat arvioida, kuinka hyvin niiden käytännöt tukevat palautumista ja jaksamista työssä. Laskuria kannattaa käyttää osana työpaikan vuosittaista riskien arviointia ja työterveysyhteistyötä.

Laskurin kysymyksiin vastaaminen vie noin puoli tuntia. Vastaajiksi tarvitaan yksikön esihenkilö ja henkilöstön edustajia. Aikaa kannattaa varata myös laskurin antaman palautteen arvioimiseen ja keskusteluun henkilöstön kanssa. Kehittämisestä on hyvä sopia yhdessä henkilöstön kanssa.  

Työkykyjohtamisen tilannekuva -kysely ja Sote-alan palautumislaskuri kuuluvat Mielenterveyden työkalupakkiin. Se tarjoaa digitaalisia työkaluja ja materiaaleja, joiden avulla työyhteisöt voivat rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa inhimillistä työkulttuuria.