Uutinen

Luottamusta voi rakentaa

Luottamus on toimivan työyhteisön perusta. Psykologista turvallisuutta kokevat työyhteisöt ovat valmiimpia kohtaamaan muutoksia. Keinoja luottamuksen rakentamiseen löytyy Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeessa tuotetusta Luottamuksen työkirjasta.

Lapsi kiipeää vanhemman tukemana puunrunkoa pitkin. Kuva: VisionPic .net palvelusta Pexels.

Luottamus luo turvallisuuden tunnetta ja hyvää mieltä. Luottamus pitää työyhteisön koossa ja on toimivan työyhteisön perusta. Luottamus luo psykologista turvallisuutta. Psykologista turvallisuutta kokevat työyhteisöt ovat valmiimpia kohtaamaan muutoksia yhdessä oppien. Tulevia ongelmia pystytään sekä ennakoimaan että ratkaisemaan paremmin.  

Näihin johtopäätöksiin päädyttiin Etänä enemmän  sote-työ uudistuu -hankkeen työpajoissa, joissa sote-alan esihenkilöt pohtivat luottamuksen rakentamisen keinoja ja työkaluja.

Työkirja esihenkilöille ja työyhteisöille

Etänä enemmän  sote-työ uudistuu -hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa henkilöstön osaamista näillä alueilla.

Luottamus on noussut vahvasti esiin hankkeen kaikissa toiminnoissa. Kesäkuussa 2021 julkaistuun Luottamuksen työkirjaan on koottu lluottamuksen rakentamiseen liittyvää materiaalia ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat käyttää ja hyödyntää arjen työssään. Työkirja rakentuu kolmesta osa-alueesta: esihenkilön rooli luottamuksen rakentajana, arvostava kohtaaminen sekä psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.

Luottamusta pohdittiin työpajoissa

Työkirjan sisältö on muotoiltu sote-alan esihenkilöille huhti-toukokuussa 2021 pidettyjen kahden työpajan ja työpajoissa esiin nousseiden teemojen ja kommenttien perusteella. Työpajoihin osallistui esihenkilöitä neljästä eri kunta-alan organisaatiosta eri puolilta Suomea.

Luottamuksen työkirjan kirjoittamisesta ja työpajojen vetämisestä vastasivat projektikoordinaattori Anniina Tuomi ja kehittämispäällikkö Jaana Näsänen KT Kuntatyönantajista sekä lehtorit Jussi Savolainen Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Kimmo Kallaman Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Etänä enemmän  sote-työ uudistuu on valtakunnallinen hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hankkeen tavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja KT Kuntatyönantajat.

Luottamuksen työkirja

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT