Uutinen

KT-lehti 1/2023: Julkisen alan johtaminen on kehittynyt hyvään suuntaan

Vuoden 2023 ensimmäisen KT-lehden teemana on johtaminen. Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kertoo, että ratkaisujen etsiminen on vienyt hänet aina uusiin tehtäviin. Hänen mielestään julkisen alan johtaminen on viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan. Oulun taidekoulun rehtori Mia Lappalainen painottaa myös positiivisuutta.

KT-lehti 1/2023: Julkisen alan johtaminen on kehittynyt hyvään suuntaan.

Ihmisten johtaja 

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on toiminut aikaisemmin Hyvinkäällä päiväkotien johtajana, varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä ja hankintapäällikkönä yhteensä 12 vuotta. 

Erilaiset tehtäväsisällöt kertovat Luukkosen monipuolisista mielenkiinnon kohteista, halusta oppia uutta sekä löytää ratkaisuja. Urapolun varrella hän on suorittanut myös useamman tutkinnon. 

– Opinnot ovat nousseet aina työn vaatimuksista. Voi sanoa, että työ on aina tuupannut koulutielle. 

Positiivista johtamista 

Kun Mia Lappalainen aloitti Oulun taidekoulun rehtorina kolme ja puoli vuotta sitten, Oulun kaupunki tarjosi hänelle valmentavan johtamisen ja positiivisen johtamisen koulutuksia. Koulutukset sopivat Lappalaisen omaan ajatteluun, ja hän sai niistä vahvan pohjan omaan työhönsä.   

Lappalainen aloitti työyhteisön kehittämisen parantamalla vuorovaikutusta, koska arvioi sen olevan tie kohti hyvää ilmapiiriä. Hyvinvointi ja työn imu kulkevat käsi kädessä.  

– Tavoitteeni on olla läsnä ja pyrkiä kiireettömään vuorovaikutukseen, Lappalainen sanoo. 

Yleistaidot kunniaan 

Ammattialojen rajat ylittävä osaaminen käy alati tärkeämmäksi kunta- ja hyvinvointialueiden työpaikoilla. Näin arvioi KT:n osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman

– Työelämä, organisaatiot ja toimenkuvat muuttuvat entistä nopeammin. Ammattialojen rajat ylittävällä osaamisella työntekijä pystyy ottamaan muutoksen haltuun. 

Iso muutos onnistui 

Jännitys muuttui helpotukseksi, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaiheessa. Suurilta kriiseiltä vältyttiin, ja palkanmaksu sujui pääosin hyvin. Tammikuun ensimmäisessä palkka-ajossa tuhansien työntekijöiden joukossa on vain satunnaisia henkilöitä, jotka jäivät ilman palkkaa tai palkanlisiä. Virheitä on korjattu välittömästi. 

Onnistumisten takana on niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin talous -ja henkilöstöhallinnon yhtiöiden sitoutuminen työhön. Tämä on edellyttänyt käsityönä tehtyjä kirjauksia, pitkiä työpäiviä ja vuosilomien siirtoakin. 

Kesätyöntekijöiltä positiivista palautetta 

Kuntien kesätyöntekijät ovat tyytyväisiä kesätyöhönsä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kyselyssä työn sisällön koettiin voittopuolisesti vastaavan odotuksia, ja kesätyöntekijät olivat saaneet riittävästi vastuuta. Valtaosa kesätyöntekijöistä koki työmäärän sopivaksi. Työ oli laajentanut heidän osaamistaan, ja kolme neljästä koki saaneensa riittävästi perehdytystä sekä opastusta tehtäviin.