Julkaisu

Johtajuutta kehittämään

Kunta-ala on suurten muutosten kourissa. Keskijohdon ja lähiesimiesten muutosjohtamisella on keskeinen rooli muutosten onnistumisessa.

Opas on tarkoitettu henkilöstöammattilaisille, kuntajohdolle, kehittämistyötä tekeville sekä kaikille kunta-alan esimiehille.

Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelmassa (EKJ) on kehitetty kunta-alan johtajuutta ja valmennuskonseptia, joka vaikuttaa sekä esimiehen omaan työhön johtajana, että koko organisaation tai työyhteisön toimintaan. 

Johtajuutta kehittämään! -opas esittelee kuntien käytäntöjä esimiesvalmennuksen toteuttamisessa sekä EKJ-ohjelmaa.

Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelma valmentaa esimiehiä uudenlaiseen johtajuuteen

Kunnat ovat jo pitkään eläneet erilaisten uudistusten keskellä ja uusia on tulossa. Muutosten onnistumisessa on keskeinen rooli keskijohdon ja lähiesimiesten muutosjohtamisen osaamisella.

Kunta-alalla työskentelee noin 40 000 esimiestä. Uutta johtajuutta ja vaikuttavaa valmennuskonseptia kehitettiin Johtajuudella innovatiivisiin kuntapalveluihin – uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelmassa, joka toteutettiin vuosina 2014–2016.

Lähtökohtana on ajatus siitä, että johtamis- ja esimiesvalmennusten tavoitteiden on kytkeydyttävä kunnissa ja kuntayhtymissä kokonaisvaltaisesti organisaation päämääriin ja uudistumisen haasteisiin.

Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelmassa (EKJ) on kehitetty sellaista valmennuskonseptia, joka vaikuttaa sekä esimiehen omaan työhön johtajana että organisaation tai työyhteisön toimintaan. Ohjelmaan osallistuneissa kunnissa on myös hyviä esimiesvalmennuksen toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä, joita esitellään tässä julkaisussa.

Pilotit kertovat myös, miten he ovat kytkeneet EKJ-ohjelman oman kehitystyönsä osaksi. Lisäksi julkaisussa kuvataan ohjelmaa ja sen lopputuloksia uudesta johtajuudesta ja kehittämiskonseptista.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
38 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-370-6
Julkaistu:
5/2016
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos