På svenska
Uutinen

KT hakee sote-työnantajia kehittämiskumppaneiksi

KT julkisti Kuntamarkkinoilla Soteliiderit-kehittämishankkeen, johon haemme nyt kehittämiskumppaneiksi sote-alan työnantajia. Mukaan voi ilmoittautua syyskuun aikana.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

Toivomme saavamme Soteliiderit-hankkeeseen kehittämiskumppaneiksi kuntayhtymien yleis-, sote- ja hr-johdon edustajia.

Soteliiderit-hankkeessa käytetään seuraavia työskentelytapoja:

  • Tiettyihin teemoihin keskittyvät fokusryhmät, jotka kehittävät sekä paikallisia että kansallisia ratkaisuja.
  • Pilottialueiden ja maakuntien johtamistyöpajat, joissa eri kuntaorganisaatioiden johto ja KT työstävät johtamiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
  • Valtakunnallinen johtamisseminaari, joka järjestetään 12.11. Kuntatalolla.

Ilmoittaudu teemaryhmiin tai pilottialueeksi viimeistään 30. syyskuuta

Teemaryhmien jäseniksi ja pilottialueiksi voi ilmoittautua osoitteeseen soteliiderit(at)kt.fi 30. syyskuuta mennessä.

Teemaryhmät kokoontuvat 1–3 kertaa ja käsittelevät muutostarpeita sekä paikallisesta että valtakunnallisesta näkökulmasta. KT tuottaa työskentelyn pohjaksi taustamateriaalin ja fasilitoi ryhmien työskentelyä.

Teemoiksi on valittu

  • työvoiman saatavuus
  • tuottavuuden johtaminen
  • uudistuva johtaminen
  • tiedolla johtaminen
  • maahanmuuttajien työllistämisen erityiskysymykset.

Teemat sivuavat toisiaan, mutta käsittely on erillistä, jotta teemoihin saadaan syvyyttä.

Asiantuntijat voivat itse ilmoittaa kiinnostuksensa haluamiinsa ryhmiin. Jotta ryhmistä saadaan alueellisesti ja organisatorisesti mahdollisimman edustavia, KT voi joutua nimeämään osan edustajista. Ryhmistä halutaan tiiviitä, 10–15 jäsenen työryhmiä. Työskentely tapahtuu syksyllä 2019 ja alkuvuonna 2020.

Pilottialueilla järjestetään työpajat, joissa käsitellään johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä juuri kyseisessä maakunnassa. Soteliiderit ja KT:n asiantuntijat alustavat työskentelyä, ja työpajan tavoitteena on antaa evästystä sekä alueella tehtävään jatkotyöhön, mutta myös kansalliseen valmisteluun.

Alueellisia tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa pilottikokemusten pohjalta. Alueet voivat ilmoittaa halukkuudestaan pilottialueeksi sekä toiveitaan käsiteltäviksi teemoiksi.

Valtakunnallinen seminaari johtamisesta 12.11.2019

Soteliiderit-hanke järjestää valtakunnallisen seminaarin Sote-tulevaisuus haastaa johdon – miten haasteeseen vastataan? 12.11.2019 Kuntatalolla.

Seminaarissa pohditaan johtamista talouden, henkilöstöresurssien ja työvoiman riittävyyden näkökulmasta. Aihetta lähestytään niin tutkimuksen kuin case-esimerkkien kautta. Haemme vastauksia onnistumiseen.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan syksyllä KT:n nettisivuilla.

Soteliiderit-työskentelyn pohjalta on tarkoitus koota myös muita verkostoja. Tietoja hankkeesta jaetaan esimerkiksi sen uutiskirjeissä sekä Kuntatyönantaja-lehdessä. Valtakunnallisia teemaseminaareja järjestetään myös vuonna 2020 ja 2021.

Soteliiderit-hankkeeseen osallistuminen on maksutonta, mutta jokainen osallistuja vastaa itse osallistumiskustannuksistaan. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja hankkeesta

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT