Uutinen

Annatko uudelle esimiehelle mahdollisuuden?

Uuden esimiehen menestys saattaa olla sinetöity jo ennen kuin hän aloittaa uudessa työssään. Ensimmäinen vuosi voi olla haastava – varsinkin, jos hän tulee organisaation ulkopuolelta.

työskentely tietokoneella, kuvassa kädet.

Uuden työympäristön ja työkavereiden lisäksi uuden lähijohtajan on otettava paikkansa johtajana ja kehitettävä esimies-alaissuhteita uuden tiiminsä kanssa. Usein hänen on myös kehitettävä toimintaa ja tehtävä muutoksia, ilmenee Hilpi Kankaan 23. lokakuuta tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Uusi lähijohtaja tasapainottelee sen suhteen, että hän tuo organisaatioon jotain uutta, mutta samalla säilyttää alaisille tärkeitä asioita ja toimintatapoja.

Odotukset sinetöivät onnistumisen

Uuden esimiehen menestys saattaa olla sinetöity jo ennen kuin hän aloittaa uudessa työssään. Alaisten odotuksilla on iso vaikutus siihen, millaiset mahdollisuudet esimiehellä on toimia johtajana ja kehittää suhteita alaisten kanssa. Jos alaiset ovat esimerkiksi pitäneet paljon edellisestä esimiehestä, voivat odotukset uutta esimiestä kohtaan olla negatiivisia.

Tiimin kanssa olisi hyvä käsitellä avoimesti lähijohtajan työtä koskevia odotuksia ja toiveita organisaation tukemana.

Epävirallinen viestintä rakentaa suhteita

Esimies-alaissuhteiden kehittyminen voi viedä aikaa. Kangas nostaa esiin etenkin epävirallisen vuorovaikutuksen tärkeän roolin hyvien esimies-alaissuhteiden ja luottamuksen kehittymisessä.

– Vaikka uusi rooli saattaa vaatia paljon uudenlaista osaamista ja virallisten asioiden ottamista haltuun, esimiehen olisi tärkeää myös luoda epävirallisia, henkilökohtaisen tason linkkejä uuteen työporukkaan.