Uutinen

Kuntien rooli työllisyyden hoidossa kasvaa

Vantaa ja Raahe ovat mukana ensi vuoden alussa käynnistyvissä työllisyyden kuntakokeilussa. Tuoreessa Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2020 kerrotaan, miksi kunnat lähtivät mukaan kokeiluun ja mitä ne odottavat kokeilulta. Lehdestä voi lukea myös hallituksen toimista työllisyyden edistämiseksi ja mitä ne merkitsevät kuntatyönantajille.

Kuntatyönantajan kansi 5/2020

Kuntatyönantaja-lehden 5/2020 teemana on kunnat ja työllisyys. Vuonna 2021 käynnistyvissä työllisyyden kuntakokeiluissa vastuuta työllisyyden hoidossa siirretään kunnille. Kokeiluihin osallistuu kaikkiaan 125 kuntaa. Sekä Vantaalla että Raahessa katsotaan, että vastuun siirtyminen kunnalle antaa paremmat mahdollisuudet ennaltaehkäisevään työllisyyden hoitoon ja mahdollisuuden räätälöidä työllisyyspalveluja paikallisiin tarpeisiin.

Työllisyysasteen nostaminen on välttämätöntä, jotta nykyisenkaltaiset hyvinvointipalvelut voitaisiin tarjota kuntalaisille. Neuvottelupäällikkö Jorma Palolan artikkelista voit lukea, millä keinoin hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä, ja mitä nämä toimet tarkoittavat kuntatyönantajille.

Uuden varhaiskasvatuslain myötä päiväkoteihin on tulossa uusi, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä. Työmarkkina-asiamies Canelia Wessmanin artikkelissa kerrotaan, mitä työnantajan tulisi huomioida, kun tämä tehtävä otetaan käyttöön.

Tilastokeskuksen tilastoista löytyy vastaus moniin työllisyyttä koskeviin kysymyksiin muun muassa miten alanvaihtaminen näkyy tilastoissa. Alanvaihdolle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Tämä näkyy julkisuudessa käydyssä keskustelussa. Lue yliaktuaari Sampo Pehkosen haastattelu Asian tuntija -palstalta.

Tutustu yllä mainittuihin artikkeleihin verkossa: 

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT