På svenska
Uutinen

Rehtoribarometrin tulokset puoltavat uusien johtamisen välineiden käyttämistä

Rehtoribarometrin tulokset osoittavat, että kevään koronapandemia ja syksyllä jatkunut epävarmuus ovat koetelleet rehtorien työssä jaksamista. Koulujen johtamisjärjestelyjä uudistamalla ja ns. jaetulla johtamisella tilannetta voidaan parantaa.

Lukiolaisia luokkahuoneessa. Kuva: Pixhill.

Kevään etäopetukseen siirtyminen laittoi rehtorien työssä jaksamisen kovalle koetukselle. Syksylläkin kouluissa on jouduttu elämään epävarmuudessa ja valmistautumaan nopeisiin opetustyön uudelleenjärjestelyihin.

Pandemia ei ole ainoa asia, joka voi edellyttää sitä, että tekemisen tapoja tai resursointia muutetaan. Muutoksia tapahtuu muutenkin muun muassa kouluverkossa, johtamis- ja yhteistyöjärjestelmissä sekä koulun henkilöstörakenteessa.

Tarve uudelleenjärjestelyille harvoin ilmaantuu siten, että ne voidaan ottaa huomioon jo silloin, kun opettajan seuraavan lukuvuoden tehtäviä suunnitellaan. Usein tilanteisiin joudutaan reagoimaan nopeasti kesken lukuvuoden. Saattaa esimerkiksi tulla tarve resursoida opettajien työtä jonkin uuden tekemiseen ja samalla muuttaa tai vahvistaa opettajien roolituksia. 

Perinteinen oman ryhmän itsenäinen opettaminen on jo nykyisin vain yksi vaikkakin merkittävä osa opettajien tehtäviä. Ja toisaalta opettajilla voi perinteisen opettamisen lisäksi olla paljon osaamista ja motivaatiota tehdä muitakin ”yleiseen koulunpitoon” liittyviä tehtäviä.

Miten voimme tukea jaettua johtajuutta?

Koulun johtamisjärjestelyiden ja rehtorien työhyvinvoinnin perustana ovat riittävät apulaisjohtamisjärjestelyt sekä sivistystoimen antama hallinnollinen tuki rehtoreille. Näiden lisäksi tarvitaan parempia mahdollisuuksia tarvittaessa osallistaa koulun muutakin henkilöstöä koulun johtamiseen.

Äkillinen tarve lisätä esimerkiksi tietoteknistä johtamista rehtorin tukemiseksi voi edellyttää, että joidenkin opettajien työnkuvaa muutetaan tilapäisesti. Vaikka asia voidaan ratkaista jo nytkin, niin nykyisen opetusvelvollisuusjärjestelmän ei voine väittää juurikaan tukevan tätä. 

Kuluvan lukuvuoden alusta tuli voimaan joitain jaettua johtajuutta helpottavia OVTES:n määräyksiä. Ne ovat kuitenkin kovin varovaisia ratkaisuja ottaen huomioon sen tarpeeseen, joka koulumaailmassa on ilman pandemiaakin. 

Jaetun johtajuuden ja opettajan erilaisten tehtävien selkeän palkitsemisen kannalta jonkinlainen vuosityöaikajärjestelmä lienee paras ratkaisu. Tätä arviota tukevat alustavat kokemukset ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmästä sekä peruskoulun vastaavista kokeiluista.

Jaetulla johtajuudella voidaan parantaa myös koko opettajiston tunnetta koulunpidosta ”yhteisenä asiana”. Ei ole tätä päivää, että yhden tai kahden rehtorin odotetaan hoitavan yksin kaiken johtamisen. 

Jaettu johtaminen auttaa myös tehtäessä päätöksiä uusista rehtori- ja apulaisrehtorirekrytoinneista.

Muualla verkossa

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT