Suomeksi
Nyhet

KT söker utvecklingspartner inom social- och hälsovården

Under Kommunmarknaden offentliggjorde KT utvecklingsprojektet Soteliiderit och nu söker vi utvecklingspartner bland arbetsgivare inom social- och hälsovården. Anmälningen är öppen under september.

Soteliiderit och KT söker utvecklingspartner

Vi hoppas på att projektet ska få representanter från den allmänna ledningen, social- och hälsovårdsledningen och hr-ledningen i samkommunerna.

Inom projektet Soteliiderit kommer följande arbetsmetoder att användas:

  • Fokusgrupper som arbetar kring vissa teman för att utveckla både lokala och nationella lösningar.
  • Ledarskapsverkstäder för pilotregioner och landskap där kommunorganisationernas ledning och KT arbetar med aktuella ämnen i anslutning till ledarskap.
  • Ett riksomfattande ledarskapsseminarium som ordnas den 12 november på Kommunernas hus.

Anmäl dig till temagrupper eller som en pilotregion senast den 30 september

Man kan anmäla sig som medlem i en temagrupp eller som en pilotregion till adressen soteliiderit(at)kt.fi senast den 30 september.

Temagrupperna samlas 1–3 gånger och behandlar ändringsbehoven ur både en lokal och en riksomfattande synvinkel. KT skapar bakgrundsmaterial som utgångspunkt för arbetet och faciliterar gruppernas arbete.

Temana är följande:

  • tillgång på arbetskraft
  • produktivitetsledning
  • förnyat ledarskap
  • kunskapsledning
  • specialfrågor gällande sysselsättning av invandrare

Temana tangerar varandra men behandlas separat för utökat djup.

De sakkunniga kan själva anmäla sitt intresse för olika grupper. För att grupperna ska vara så representativa som möjligt på ett regionalt och organisatoriskt plan kan KT också vara tvungen att utse en del av representanterna. Grupperna bör vara täta arbetsgrupper på 10–15 personer. Arbetet sker på hösten 2019 och i början av 2020.

I pilotregionerna ordnas det verkstäder där man behandlar aktuella frågor som gäller ledarskap i just de landskapen. Soteliiderit och KT:s sakkunniga förbereder arbetet och målet med verkstaden är att ge goda råd både för det fortsatta arbetet inom regionen och för den nationella beredningen.

Det är meningen att de regionala evenemangen ska fortsätta hållas utgående från erfarenheter från pilotförsöken. Regioner kan anmäla sitt intresse för att bli ett pilotområde och framföra önskemål om teman som ska behandlas.

Riksomfattande ledarskapsseminarium 12.11.2019

Projektet Soteliiderit arrangerar ett riksomfattande seminarium med namnet Framtidens social- och hälsovård utmanar ledningen – hur antas utmaningen? 12.11.2019 i Kommunernas hus.

Under seminariet reflekterar man över ledarskap med hänseende till ekonomin, personalresurserna och huruvida arbetskraften är tillräcklig. Man närmar sig ämnet både med hjälp av undersökningar och praktiska case. Vi vill hitta svaret på framgång.

Seminarieprogrammet och anmälningslänken publiceras på KT:s webbplats i höst.

Utgående från arbetet med Soteliiderit är tanken att även andra nätverk ska skapas. Information om projektet ges till exempel i ett nyhetsbrev och i tidningen Kuntatyönantaja. Det kommer att ordnas riksomfattande temaseminarier också 2020 och 2021.

Det kostar inget att delta i projektet Soteliiderit, men varje deltagare ansvarar för sina egna utgifter. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer om projektet

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT