Julkaisu

Luottamuksen työkirja

Luottamuksen työkirjaan on koottu materiaaleja ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat käyttää ja hyödyntää työyhteisön luottamuksen rakentamisessa. Työkirja on tehty valtakunnallisessa Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeessa. Luottamuksen merkitys on noussut vahvasti esiin hankkeen toiminnassa. Työkirjan aineisto muotoiltiin sote-alan esihenkilöille huhti–toukokuussa 2021 järjestettyjen työpajojen teemojen pohjalta.

Luottamus luo turvallisuuden tunnetta ja hyvää mieltä. Luottamus pitää työyhteisön koossa ja on toimivan työyhteisön perusta. Luottamus luo psykologista turvallisuutta. Psykologista turvallisuutta kokevat työyhteisöt ovat sekä valmiimpia kohtaamaan muutoksia ja haasteita yhdessä oppien että parempia ennakoimaan ja ratkaisemaan tulevia ongelmia. Muun muassa näin todettiin Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeen työpajoissa, joissa sotealan esihenkilöt pohtivat yhdessä luottamuksen rakentamisen keinoja ja työkaluja.

Etänä enemmän – sote-työ uudistuu on valtakunnallinen hanke, jossa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn
muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja KT Kuntatyönantajat.

Työkirja luottamuksesta esihenkilöille ja työyhteisöille

Luottamus on noussut Etänä enemmän -hankkeen jokaisella toiminta-alueella vahvasti esiin. Luottamuksen työkirjaan on koottu
luottamuksen rakentamiseen liittyvää materiaalia ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat käyttää ja hyödyntää arjen työssään.

Työkirja rakentuu kolmesta osa-alueesta:

  • esihenkilön rooli luottamuksen rakentajana
  • arvostava kohtaaminen
  • psykologisen turvallisuuden vahvistaminen. 

Työkirjan sisältö on muotoiltu sote-alan esihenkilöille huhti–toukokuussa 2021 pidettyjen kahden työpajan ja työpajoissa esiin nousseiden teemojen ja kommenttien perusteella. Työpajoihin osallistui esihenkilöitä neljästä eri kunta-alan organisaatiosta eri puolilta Suomea. 

Työkirjan kirjoittamisesta ja työpajojen vetämisestä vastasivat projektikoordinaattori Anniina Tuomi ja kehittämispäällikkö Jaana Näsänen KT Kuntatyönantajista sekä lehtorit Jussi Savolainen Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Kimmo Kallaman Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
28 s.
Julkaistu:
6/2021
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos