Julkaisu

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan

Henkilöstövoimavarojen arviointi on välttämätöntä toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa. KT:n julkaisu ”Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan” on tarkoitettu tueksi henkilöstötiedolla johtamisen kehittämiseen.

Uudessa suosituksessa esitellään näkökulmia ja mittareita, joiden avulla voidaan saada henkilöstötietoa hyödynnettäväksi johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Yhteiset tunnusluvut käyttöön vuoden 2022 alusta

Suosituksessa esitetään viisi yhteistä tunnuslukua, joilla henkilöstötietoa voidaan kerätä valtakunnallisesti samalla tavalla.  Suosituksen mukaisten tunnuslukujen laskenta käynnistyy vuoden 2022 alusta. 

Yhteinen laskentatapa on tärkeä, jotta kunnat ja kuntayhtymät voivat saada kuvaa omasta tilanteestaan suhteessa muihin kuntaorganisaatioihin. Vertailutieto on tärkeä omille toimenpiteille ja kehittämisille.

Kuntaorganisaatiot mukana uusimassa suositusta 

Uuden suosituksen sisältö tuotettiin KT:n vetämissä työpajoissa, jossa oli mukana KT:n asiantuntijoiden lisäksi edustajia kuntaorganisaatioista ja Kevasta. Suositusta ovat kommentoineet KT:n HR-verkoston jäsenet sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjen edustajat. 

Suosituksen on koonnut KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen, työmarkkinatutkija Riikka Krause, neuvottelupäällikkö Anna Kukka ja työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen

Suositus korvaa aiemman KT:n suosituksen vuodelta 2013 Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus – henkilöstöraportoinnin kehittämiseen.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
40 s.
ISBN-numero (Painettu):
ISBN 978-952-7465-02-8 
ISBN-numero (Pdf):
ISBN 978-952-7465-01-1
Julkaistu:
9/2021
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos