Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeella esimiehille tukea etä- ja kriisijohtamiseen

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoima Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hanke etsii ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen ja kehitetään esimiesten etä- ja kriisijohtamistaitoja. KT on toteuttamassa työpakettia yhdessä TAMKin kanssa osana Etänä Enemmän-hanketta.

Etänä enemmän -hankkeessa kehitetään etäjohtamista.

Kesään 2021 asti jatkuvan toiminnan avulla kuntien ja kuntayhtymien sote-esimiehille tarjotaan ajankohtaisia webinaareja, teemavalmennuksia ja vertaistukea sekä tuotetaan materiaalia KT:n Lähijohtamisen Akatemiaan kaikkien esimiesten hyödynnettäväksi.

Hankkeesta tukea kriisijohtamiseen ja muutosten hallintaan

Hanke hyödyttää esimiehiä niin koronan ja muiden kriisien johtamisessa kuin sote-alan muutosten hallinnassa.

Koronakriisin myötä johtamisessa korostuvat muutoinkin tärkeät johtamisen ja esimiestyön perusopit kuten vuorovaikutuksellisuus, luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Osallisuuden kokemus on kaikille tärkeä myös etänä toimittaessa.

Kriisiaikoina esimieheltä odotetaan myös tukea ja linjauksia vaikeisiin asioihin. Parhaimmillaan etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut turvaavat niin palveluiden saannin kuin johtamisen ja työnohjauksenkin.

Etäjohtamisen tarve korostuu sote-uudistuksessa

Parhaillaan valmistellaan valtakunnallista sote-uudistusta, jonka myötä sote-organisaatioista on tarkoitus tulla maakunnallisia.

Joissakin maakunnissa monet sote-alan esimiehet työskentelevät jo nyt peruspalvelu- tai sote-kuntayhtymien organisaatiossa, joissa työyksiköt ovat maantieteellisesti hajallaan. Tarve etäjohtamiselle ja sen osaamiselle korostuu siten myös tältä kannalta.

KT Kuntatyönantajien hankehenkilöinä toimivat Jaana Näsänen ja Anniina Tuomi.

Etänä enemmän hankkeen tavoitteena lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta

Etänä enemmän – sote-työ uudistuu on valtakunnallinen hanke, jossa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista,-työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Hankkeen tavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä KT Kuntatyönantajat. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Muualla verkossa

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT