Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeella esihenkilöille tukea etä- ja kriisijohtamiseen

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoima Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hanke etsi ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen ja kehitti esimiesten etä- ja kriisijohtamistaitoja. KT oli toteuttamassa työpakettia yhdessä TAMKin kanssa osana Etänä Enemmän -hanketta.

Etänä enemmän -hankkeessa kehitetään etäjohtamista.

Kesään 2021 asti jatkuneen toiminnan avulla kuntien ja kuntayhtymien sote-esihenkilöille tarjottiin ajankohtaisia webinaareja, teemavalmennuksia ja vertaistukea sekä tuotettiin materiaalia KT:n Lähijohtamisen Akatemiaan kaikkien esihenkilöiden hyödynnettäväksi.

Hankkeesta tukea kriisijohtamiseen ja muutosten hallintaan

Hanke hyödytti esihenkilöitä niin koronan ja muiden kriisien johtamisessa kuin sote-alan muutosten hallinnassa.

Koronakriisin myötä johtamisessa korostuvat muutoinkin tärkeät johtamisen ja esimiestyön perusopit kuten vuorovaikutuksellisuus, luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Osallisuuden kokemus on kaikille tärkeä myös etänä toimittaessa.

Kriisiaikoina esihenkilöiltä odotetaan myös tukea ja linjauksia vaikeisiin asioihin. Parhaimmillaan etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut turvaavat niin palveluiden saannin kuin johtamisen ja työnohjauksenkin.

Etäjohtamisen tarve korostuu sote-uudistuksessa

Parhaillaan valmistellaan valtakunnallista sote-uudistusta, jonka myötä sote-organisaatioista on tarkoitus tulla maakunnallisia.

Joissakin maakunnissa monet sote-alan esihenkilöt työskentelevät jo nyt peruspalvelu- tai sote-kuntayhtymien organisaatiossa, joissa työyksiköt ovat maantieteellisesti hajallaan. Tarve etäjohtamiselle ja sen osaamiselle korostuu siten myös tältä kannalta.

KT Kuntatyönantajien hankehenkilöinä toimivat Jaana Näsänen ja Anniina Tuomi.

Etänä enemmän -hankkeen tavoitteena lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta

Etänä enemmän – sote-työ uudistuu oli valtakunnallinen hanke, jossa vastattiin sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Hankkeen tavoitteena oli lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina olivat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä KT. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Muualla verkossa

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT