Suomeksi
Publikation

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn (VÄLKA) 2023–2025

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) innehåller bestämmelser om de allmänna anställningsvillkoren för personalen i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna, såsom bestämmelser om semester och arbets- eller tjänstledighet.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn omfattar omkring 26 000 anställda.

De största yrkesgrupperna inom VÄLKA är brand- och räddningspersonal, personal i kontors- och förvaltningsuppgifter samt kostservicepersonal i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

 

 

 

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978–952–7465–47–9
Utgiven:
Utkommer hösten 2023
Utgivare:
Kommun- ja välfärdsområdesarbetgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan