På svenska
Julkaisu

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) sisältää määräykset hyvinvointialueiden ja -yhtymien henkilöstön yleisistä palvelussuhteen ehdoista kuten vuosilomista ja työ- tai virkavapaista.

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on noin 26 000 palkansaajaa.

HYVTESin suurimmat ammattiryhmät ovat hyvinvointialueiden ja -yhtymien palveluksessa oleva palo- ja pelastushenkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä ruokapalveluhenkilöstö.

 

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
978–952–7465–45-5
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-46-2
Julkaistu:
10/2023
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos