Suomeksi
Publikation

Årsberättelse 2021

År 2021 var KT:s 51:a verksamhetsår. I början av året verkade vi ännu under namnet KT Kommunarbetsgivarna. I samband med lagarna om social- och hälsovårdsreformen godkändes från och med 1.7.2021 även lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare, som omdefinierade KT:s ställning och uppgifter.

KT lösgjordes från Finlands Kommunförbund rf till ett separat offentligrättsligt samfund. Efter lagändringen är kommunerna och samkommunerna samt välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna KT:s lagstadgade kunder. Enligt bestämmelserna i lagen kan dessutom organisationer (företag, andelslag och stiftelser) som ovanstående har bestämmande inflytande i ansöka om att bli kunder.

Muutostilanteen yhteydessä päivitettiin myös KT:n strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 21. lokakuuta. Lokakuussa KT sai ensimmäiset yritysjäsenensä ja KT:n yritysjaoston perustamiskokous pidettiin 16.12.2021.

I samband med förändringen uppdaterades även KT:s strategi, som godkändes av delegationen på dess sammanträde den 21 oktober. I oktober fick KT sina första företagsmedlemmar och KT:s företagssektion höll sitt konstituerande möte 16.12.2021.

Avtalssystemet ändrades på ett historiskt sätt år 2021. Social- och hälsovårdens nya arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet) trädde i kraft den 1 september 2021. Till avtalet överfördes cirka 177 500 löntagare från det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA). Ändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2020–2021) trädde också i kraft vid samma tid.

Coronaviruspandemins effekter på ekonomin märktes i hög grad ännu under 2021. Coronasituationen förvärrades återigen på hösten, vilket medförde att beredningarna angående coronavaccintäckningen, coronapasset och ett coronapass för arbetslivet sysselsatte de sakkunniga såväl i arbetsgrupper som i kundtjänsten.

 

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
48 s.
Utgiven:
12/2022
Utgivare:
Kommun- ja välfärdsområdesarbetgivarna KT