Avtal

Avtalsböckerna 2020–2021

Kommunsektorns nya avtalsböcker kommer ut hösten 2020. Vi meddelar om förhandsbeställning av avtalsböckerna både på KT:s webbplats och i Linja-portalen.