Suomeksi
Nyhet

Preciserad utgivningstid för avtalsböckerna

KT ger ut de kommunala kollektivavtalen 2022–2025 i tryckt format. Utgivningstiden för böckerna har preciserats: en del av de finskspråkiga avtalen levereras till kunderna i december och en del i januari 2023. De svenska böckerna levereras till beställarna i början av 2023.

På finska ges kollektivavtal ut för samtliga åtta kommunala avtalsområden.

Följande finska avtalsböcker levereras till beställarna (beställningar som kommit senast 25.11.2022) i december:

  • Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2022–2025
  • Lääkärien virka- ja työehtosopimus LS 2022–2025
  • Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2022–2025
  • Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025
  • Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025

Beställningar gjorda efter 25.11.2022 levereras i början av 2023. För de övriga avtalsområdena har arbetet med böckerna tagit längre tid än beräknat, och därför publiceras och levereras de en aning senare än planerat. När tidtabellen preciseras informerar vi om den på våra webbsidor.

Vi uppskattar att följande finska avtalsböcker kan levereras till beställarna i januari 2023:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) 2022–2025
  • Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2022–2025
  • Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2022–2025

Svenska böcker ges ut inom sex avtalsområden (alla utom avtalen för musiker och skådespelare). De levereras till beställarna i början av 2023.

Avtalsböckerna kan beställas i nätbokhandeln  

De tryckta kollektivavtalen 2022–2025 kan beställas i KT:s nätbokhandel. Det går att beställa både finska och svenska avtalsböcker. Beställningar tas emot endast via nätbokhandeln.

Avtalsböckerna publiceras också i elektroniskt format på vår webbplats. 

Följande avtal finns redan på webben:

Ändringarna i avtalen framgår av våra cirkulär.

Bokbeställningar tas emot endast via KT:s nätbokhandel.

Information om avtalsböckerna finns också på KT:s webbplats.