Suomeksi
Pressmeddelande

KT godkände förhandlingsresultat om löneförhöjningar

Arbetsmarknadsuppgörelserna i den privata sektorn höjer personalkostnaderna i kommun- och välfärdssektorn. Välfärdsområdena fick ett nytt kollektivavtal.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet enligt klausulen om löneförhöjningar i anknytning till kollektivavtalen 2022–2025.  

Bakgrunden till granskningen är den allmänna löneförhöjningslinjen i vissa privata sektorer. De tre kollektivavtal som utgör jämförelseobjekt är kollektivavtalen för teknologiindustrin, den kemiska basindustrin och lastbilsbranschen.

Granskningen enligt förlikningsförslagen medför att löneförhöjningarna i kommun- och välfärdssektorn 2023 och 2024 blir större än det som tidigare överenskommits. Uppgörelsen höjer de bestående personalkostnaderna i sektorn med 1 procent i år och med 1,1 procent nästa år. En del av löneförhöjningarna är allmänna förhöjningar för alla och en del är justeringspotter som avtalas lokalt.  

De anställda i kommun- och välfärdssektorn får i juni 2023 ett engångsarvode som motsvarar arvodet i de privata sektorerna. Engångsarvodet är 467 euro för heltidsanställda. Det ökar personalkostnaderna med 1,1 procent i år.

– De senaste arbetsmarknadsuppgörelserna i den privata sektorn höjer avsevärt arbetskraftskostnaderna i alla sektorer, också i kommun- och välfärdssektorn.  Förhandlingsresultatet innebar att uppgörelsen i kommun- och välfärdssektorn från i fjol justerades enligt den allmänna linjen. Avtalsparternas avsikt har varit att beakta kostnadseffekterna av avtalen i de sektorer som utgör jämförelseobjekt trots att uppgörelserna drog ut på tiden, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Arbetsfreden tryggad i tre år

KT och sektorns huvudavtalsorganisationer Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote godkände förhandlingsresultatet 7.3.2023.

Samtidigt har KT, FOSU och JAU på basis av ett inbördes protokoll kommit överens om hur SH-avtalet för social- och hälsovårdspersonalen i välfärdsområdena påverkar vissa avtal i kommunsektorn. På basis av denna separata granskning får de anställda inom småbarnspedagogiken ett andra engångsarvode i juni. Arvodena är 120 och 150 euro och gäller de arbetstagare som avses i bilaga 5 till AKTA och del G i UKTA.

Parterna avstod samtidigt från möjligheten att säga upp kollektivavtalen i kommun- och välfärdssektorn innan de upphör att gälla 30.4.2025.

– Den längsta arbetsfreden på arbetsmarknaden är i dessa blåsiga tider i samhället värd mer än guld. För hela kommun- och välfärdssektorn har det nu fastställts en treårig arbetsfred, vilket gör det möjligt att långsiktigt främja tjänster, lönesystem, lokala avtal och tillgången på personal, säger Markku Jalonen.

Förhandlingsresultatet ökar i år personalkostnaderna i kommunsektorn med 1,8 procent utöver det som avtalats tidigare, dvs. 191 miljoner euro jämfört med genomsnittet för förra året. Engångsarvodets andel av detta är 119 miljoner euro. År 2024 minskar effekten med 7,5 miljoner euro (–0,12 %) jämfört med året innan, eftersom det då inte betalas engångsarvoden.

Inom välfärdssektorn är ökningen utöver det som avtalats tidigare 1,66 procent, dvs. 200 miljoner år 2023. Engångsarvodets andel av detta är 130 miljoner euro. År 2024 är effekten av förhandlingsresultatet 0,04 procent, dvs. cirka 13 miljoner euro.

Ett nytt kollektivavtal ingicks

KT:s välfärdsområdessektion godkände också ett nytt kollektivavtal för välfärdsområdena.

Det nya avtalets namn är Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn VÄLKA. VÄLKA fastställer de allmänna anställningsvillkoren för välfärdsområdenas alla anställda. Dessutom omfattar det direkt cirka 25 500 löntagare, såsom brandmän och förvaltningspersonal.

– I den offentliga sektorn har ett helt nytt kollektivavtal ingåtts: VÄLKA. Det fastställer de allmänna anställningsvillkoren för välfärdsområdenas personal. Det händer inte varje dag, säger KT:s förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas.

I kommun- och välfärdssektorn arbetar cirka 434 000 löntagare. Sektorn sysselsätter var femte löntagare i Finland.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT