Suomeksi
Nyhet

Vägar till bättre arbetshälsa

Arbetarskyddscentralen har i årsskiftet publicerat handböcker i hur man kan förbättra arbetshälsan. Handböckerna innehåller anvisningar för hanteringen av den etiska och psykosociala belastningen i arbetet samt hur man bygger upp arbetsplatsens rusmedelsprogram.

KT:n Lähijohtamisen Akatemia on avattu.

Handböckerna stödjer ledningen, cheferna och arbetarskyddspersonalen i deras arbete. KT har deltagit i framtagandet av handböckerna Etisk belastning på arbetsplatsen och Må bra i arbetet genom Arbetarskyddscentralens kommungrupp.

Alla publikationer fås avgiftsfritt som pdf på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Modeller för hantering av den etiska belastningen

På flera arbetsplatser och i många branscher förekommer det situationer med etisk belastning. I handboken Etisk belastning på arbetsplatsen beskrivs hur den etiska belastningen kan se ut i olika verksamhetsmiljöer.

Det första steget i hanteringen av den etiska belastningen är att identifiera de belastande situationerna och att ta tag i dem.

Det är viktigt att man på arbetsplatsen talar om de belastande situationerna och konsekvenserna av dem samt om alternativa sätt att agera. Att behandla saken tillsammans är ett bra sätt att minska den etiska belastningen och sprida kunnande på arbetsplatsen.

Avsikten med publikationen är att hjälpa arbetsplatser att skapa gemensamma modeller för hanteringen av etiskt utmanande situationer.

Hantering av den psykosociala belastningen

Alla arbeten har både belastnings- och resursfaktorer. Cheferna har en viktig roll i identifieringen av dessa och i inledandet av diskussionen om saken på arbetsplatsen.

Handboken Må bra i arbetet stödjer i förebyggandet av skadlig psykosocial belastning och i hanteringen av belastande situationer. Handboken lämpar sig för alla branscher och den kan användas för att öppna diskussionen om belastning i arbetet.

Rusmedelsprogrammet engagerar alla i arbetet för en rusmedelsfri arbetsplats

Missbrukarproblem påverkar hela arbetsplatsen.

Ett tryggt arbetsklimat gör det lättare att tala om rusmedels- eller spelberoende och stödjer lösandet av problemen på arbetsplatsen.

Handboken Rusmedelsarbete på arbetsplatsen är en hjälp i förebyggande samtal på arbetsplatsen om rusmedels- och spelberoende och hur skadligt det är. Samtalen ger en bild av rusmedelsproblemet och engagerar medarbetarna i arbetet för en rusmedelsfri arbetsplats.

Rusmedelsprogrammet är ett avtal om att förebygga rusmedelsproblem och skador och att vid behov ingripa. I rusmedelsprogrammet skrivs praxis och anvisningar för rusmedelsarbetet på 

Mer på webben