Suomeksi
Nyhet

Avtalsböckerna kan beställas i nätbokhandeln

De tryckta kollektivavtalen 2022–2025 kan nu beställas i KT:s nätbokhandel. Det går att beställa både finska och svenska avtalsböcker. Beställningar tas emot endast via nätbokhandeln.

Alla kommunala kollektivavtal 2022–2025 ges ut i bokform.  I fråga om SH-avtalet informerar vi senare om beställning av boken.

Böckerna väntar ännu på förhandlingsresultatet om den centrala justeringspotten 1.10.2022. De svenska tryckta böckerna utkommer i januari–februari 2023.

De finska tryckta böckerna utkommer i slutet av november och levereras till kunderna i december.

Avtalsböckerna publiceras också elektroniskt på KT:s webbplats. De första finska elektroniska avtalsböckerna publiceras i september.

KT har gett ut cirkulär om de nya kollektivavtalen. Av cirkulären framgår det viktigaste innehållet i respektive avtal och de ändringar som gjorts i dem.

Beställningar tas emot endast via KT:s nätbokhandel.

Information om avtalsböckerna finns också på KT:s webbplats.