Suomeksi
Nyhet

VÄLKA förhandlades fram för välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna – den tryckta boken utkommer i höst

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) 2022–2025 utkommer i tryckt format på finska i oktober. Den svenska översättningen ges ut senare. Avtalet publiceras också på KT:s webbplats.

Kokouksen osallistujat ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ympärille, jolla on kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Kuva: Eeva Anundi.

VÄLKA är ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal som förhandlats fram för välfärdssektorn, dvs. välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Avtalet är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. VÄLKA är det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn på motsvarande sätt som AKTA är det för kommunsektorn..

VÄLKA innehåller avtalsbestämmelser som tillämpas på alla som arbetar inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Bestämmelserna gäller bland annat semester, arbets- och tjänstledigheter samt familjeledigheter.
Avtalet liknar AKTA till sin struktur, men innehållet är inte exakt det samma.

– Vi har då kontrollerat att bestämmelserna motsvarar välfärdssektorns behov och lämpar sig för arbetet i denna sektor, berättar förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas.

VÄLKA är ett av de kollektivavtal som tillämpas i välfärdssektorn

I VÄLKA fastställs också anställningsvillkoren för omkring 26 000 anställda i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

De största yrkesgrupperna i avtalet är brand- och räddningspersonal, personal i kontors- och förvaltningsuppgifter samt kostservicepersonal. Avtalet innehåller en separat bilaga för teknisk personal, såsom brand- och räddningspersonal.

– Avtalsbestämmelserna i bilagan för tekniska sektorn har förhandlats fram mellan avtalsparterna. Bilagan innehåller löne- och arbetstidsbestämmelser för tekniska sektorn. Innehållet avviker till en del från tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal, säger förhandlingsdirektör Anne Kiiski.

De övriga kollektivavtalen för välfärdssektorn är tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA) samt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet).
Den tryckta avtalsboken utkommer i höst

Avtalsbestämmelserna i VÄLKA har publicerats i KT:s cirkulär 16/2023.

VÄLKA 2022–2025 utkommer som tryckt bok i höst, på finska i oktober och senare på svenska. Den kan beställas i KT:s tjänst Linja. Avtalet publiceras också på KT:s webbplats.