Suomeksi
Nyhet

Statistikcentralen samlar in uppgifter om lärare

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet samlar Statistikcentralen in uppgifter om lärare inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och fritt bildningsarbete. Insamlingen börjar 1.3.2016.

Tiedonkeruu opettajista

Uppgifterna gäller bland annat

  • behörighet
  • lärarkårens åldersstruktur
  • undervisningsgruppernas storlek och
  • lärarnas deltagande i fortbildning och arbetslivsperioder.

Uppgifterna används bland annat för prognostiseringar av lärarnas utbildningsbehov och för utveckling av fortbildningen.

Motsvarande enkäter har genomförts år 2002, 2005, 2008, 2010 och 2013.

Insamlingen av uppgifter ändras

Insamlingen av uppgifter genomförs på ett annat sätt än tidigare. I februari ombeds läroanstalterna ge kontaktuppgifter till lärarna och i mars får lärarna själva besvara enkäten direkt på ett webbformulär.

Resultatet av enkäten kommer att analyseras i publikationen Lärarna i Finland 2016.

Insamlingen av uppgifter om lärare har beretts i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen, KT Kommunarbetsgivarna, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Kommunförbundet.

Mer på webben

Information om lärarenkäten på Statistikcentralens webbplats >>