Suomeksi
Publikation

Goda resultat genom lönesystemet

KT Kommunarbetsgivarna och Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har utarbetat en gemensam handbok om UKTA:s lönesystem. I handboken beskrivs hur resultatet beaktas i lönerna inom undervisningssektorn.

Handboken Goda resultat genom lönesystemet behandlar lönesystemet ur undervisningspersonalens perspektiv, och den kan med fördel läsas parallellt med handboken om AKTA:s lönesystem.

Ett fungerande lönesystem främjar produktiviteten

Handboken beskriver vilka delar lönerna i UKTA består av, hur lönesystemet utvecklas och hur resultat beaktas i lönerna inom undervisningssektorn.
Handboken är inte ett kollektivavtal.

Ett fungerande lönesystem främjar kommunernas och samkommunernas resultat, motiverar de anställda till goda arbetsprestationer och tryggar konkurrenskraftiga löner inom kommunsektorn.

Dessa mål vill man nå bland annat genom att skapa ett rättvisare och bättre fungerande lönesystem där både det som karaktäriserar arbetsuppgifterna och utförandet av dem tas i beaktande.

Handboken fokuserar på de grundläggande lönefrågorna. Det gäller ändå att minnas att motivationshöjande belöning innebär mycket annat än lön enligt kollektivavtalet.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
28 s.
ISBN (Pdf):
978-952-293-149-8
Utgiven:
12/2013
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan