Suomeksi
Nyhet

Utnyttja forskningsrön i utvecklingen av arbetshälsan!

Nya forskningsrön om arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn kommer ut i början av 2023. Keva och arbetsmarknadsparterna inom den offentliga sektorn genomför under hösten en undersökning för att kartlägga arbetsförhållandena och arbetshälsan hos personal inom den offentliga sektorn. KT har deltagit i planeringen av undersökningen.

Kehittämispalaveri kahvihuoneessa

All personal inom den offentliga sektorn deltar vart annat år i den omfattande undersökningen. Undersökningen omfattar personal i kommunsektorn, statliga ämbetsverk och den evangelisk-lutherska kyrkan. Undersökningen erbjuder arbetsgivarna viktig information för att kunna utveckla välbefinnandet i arbetet.

Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling vid KT, anser att det är viktigt att forskningsrön utnyttjas i utvecklingen av arbetsförhållandena och arbetshälsan.

– I många undersökningar utförs ett betydande arbete med att samla in information, så det lönar sig att satsa ordentligt på att också analysera och utnyttja resultaten, påpekar Hakonen.

KT deltar i planeringen av undersökningen

Undersökningen ger aktuell information om arbetsförhållandena och arbetshälsan i den offentliga sektorns olika yrkesbranscher samt om förändringar i dem. Tanken är att 3 500 löntagare inom kommunsektorn, staten och den evangelisk-lutherska kyrkan ska intervjuas per telefon under hösten 2022. En del av uppgifterna samlas också in med en elektronisk enkät.

Forskningsmaterialet erbjuder ett representativt urval av personal från varje offentlig sektor. Forskningsresultaten rapporteras så att frågor som gäller arbetshälsa och hur de utvecklas kan granskas också sektorsvis, det vill säga inom kommunsektorn, statens ämbetsverk och kyrkans område enligt olika bakgrundsfaktorer, såsom yrkesbransch, åldersgrupp, kön, chefsställning och arbetsavtalsförhållandets tidsbundenhet.

Parterna har strävat efter att planera frågorna i undersökningen så att de ska ge insikt om fenomenen i arbetslivet och framför allt vara till nytta när man utvecklar arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet. KT har deltagit i planeringen av undersökningen tillsammans med Keva och de andra arbetsmarknadsparterna inom den offentliga sektorn.

Den första undersökningen gjordes år 2014, från och med 2018 har undersökningen omfattat hela den offentliga sektorn. Därmed erbjuder undersökningen också en möjlighet att jämföra hur arbetsförhållandena utvecklats med tiden.

Mer på webben

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT