Suomeksi
Nyhet

Lättare att ordna undervisning under lärarnas tjänstledigheter

Genom avtalsändringarna i UKTA förbättrades ställningen för visstidsanställda lärare och arbetsgivarens möjligheter att ordna undervisning under lärarnas tjänstledigheter.

KT och FOSU har kommit överens om avtalsändringar som gäller kollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA. Ändringarna gäller två avtalsbestämmelser. Den ena ändringen förbättrar avsevärt nivån på semesterdagsersättningen för visstidsanställda lärare.  

Den andra begränsar i sin tur en lärares möjligheter att splittra sin tjänstledighet under skolarbetets korta ferier. Familjeledighetsreformen skulle ha bidragit till att förvärra situationen, eftersom föräldraledigheten enligt den nya lagstiftningen kan tas ut i fler delar än tidigare. 

– Genom dessa ändringar förbättrar vi arbetsgivarens möjligheter att trygga kontinuiteten i undervisningen i vikariesituationer. Å andra sidan förbättras också ställningen för visstidsanställda lärare, säger KT:s ledande arbetsmarknadsjurist Teija Metsäranta

Lösningen kan också underlätta rekryteringen av visstidsanställda lärare i kommunerna. 

Lärarnas ledigheter skiljer sig från andra 

Lärarnas sommarlöner diskuteras emellanåt livligt i offentligheten. Kollektivavtalet för undervisningspersonal skiljer sig från andra sektorers avtal. Lärarna har ingen semester, utan undervisningen avbryts under skolornas ferietider och för detta betalas lön enligt tjänstekollektivavtalet. Lönen för avbrottstiden utgör inte ersättning för utfört arbete, utan ersättning för frånvaron av semester. 

– Arbetsgivaren kan inte fortsätta vikariens tjänsteförhållande för samma tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren arbetar. Detta är entydigt förbjudet enligt tjänsteinnehavarlagen, i motsats till vad som ibland framkastas i offentligheten. Därför kan en enskild kommun inte påverka saken, säger förhandlingsdirektör Hannu Freund.  

En vikarierande lärare anställs endast för den tid som vikariatet varar. När en visstidsanställning upphör, betalas vikarien semesterdagsersättning på samma sätt som man inom andra sektorer betalar semesterersättning. 

De här avtalsändringarna i UKTA del A (§ 36 och 37) träder i kraft 1.8.2023. Arbetsgivarna kommer att informeras om saken i ett cirkulär. Ändringarna hänför sig till den utveckling av lönesystemet som ingår i avtalsuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn. 

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT