Suomeksi
Nyhet

Ny förordning om fortbildning inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal träder i kraft 1.4.2024. I förordningen bestäms om kvalitativa förutsättningar för personalfortbildningen, fortbildningens omfattning samt om utvärdering och uppföljning.

Opiskelijat harjoittelevat potilaiden oikeaa nostotekniikka opettajan kanssa. Kuva: Mostphotos.

Syftet med förordningen är att trygga klient- och patientsäkra och verkningsfulla social- och hälsovårdstjänster som främjar befolkningens hälsa och välfärd.

Genom fortbildningen stöds dessutom utvecklingen av uppgiftsstrukturerna och arbetsfördelningen inom social- och hälsovården.

Förordningen om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal träder i kraft 1.4.2024.

Välfärdsområdena har skyldighet att planera och följa upp fortbildningen

Enligt förordningen ska fortbildningen grunda sig på en plan och stödja de mål för fortbildning som har fastställts för personalen. I fortbildningen ska både individuella behov och yrkesgruppernas utbildnings- och kompetensbehov beaktas.

Social- och hälsovårdspersonalen ska kunna delta tillräckligt i fortbildning som upprätthåller och utvecklar yrkesskickligheten och kunnandet inom det egna yrkesområdet. Välfärdsområdet ska se till att fortbildningens omfattning är tillräcklig för att säkerställa social- och hälsovårdspersonalens kompetensbehov, de mål som fastställts för fortbildningen och förutsättningarna för fortbildningens kvalitet.

Välfärdsområdet ska också systematiskt följa upp och utvärdera fortbildningen samt genomförandet av planerna för fortbildning.
 

Vid uppföljningen ska åtminstone följande utvärderas:

  1. utbildningens tillräckliga omfattning
  2. deltagandet i utbildning
  3. utbildningens innehåll, kvalitet och verkningsfullhet
  4. kostnaderna för utbildning.
     

KT anser det vara viktigt att förutse kompetensbehoven

I sitt utlåtande understödde KT förordningen och ansåg det vara viktigt att förordningen lyfter fram behovet av planmässig fortbildning.

KT betonade dessutom i sitt utlåtande vikten av att inom fortbildningen proaktivt försöka beakta föränderliga kompetensbehov och även stödja utvecklingen av arbetsfördelningen.

Mer på webben