På svenska
Uutinen

Tilastokeskus tekee valtakunnallisen tiedonkeruun opettajista

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista. Tiedonkeruu alkaa 1.3.2016.

Tiedonkeruu opettajista

Kyselyllä kerätään tietoa muun muassa

  • opettajakelpoisuuksista
  • opettajakunnan ikärakenteesta
  • opetusryhmien koosta
  • opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille.

Tietoja käytetään opettajankoulutustarpeiden ennakoimiseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.

Opettajatiedonkeruita on tehty vuosina 2002, 2005, 2008, 2010 ja 2013.

Tiedonkeruu uudistuu

Tiedonkeruuprosessia on uudistettu aikaisemmasta. Oppilaitoksilta kerätään helmikuussa 2016 ainoastaan oppilaitoksen opettajien yhteystiedot. Maaliskuussa opettajat pääsevät vastaamaan itse kyselyyn suoraan verkkolomakkeella.

Opettajatiedonkeruun tulokset analysoidaan Opettajat Suomessa 2016 -julkaisussa.

Opettajatiedonkeruuta on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, KT Kuntatyönantajien, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Muualla verkossa