Suomeksi
Publikation

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA) 2022–2025

Den finska avtalsboken utkommer i november–december och levereras till kunderna i december. Den svenska avtalvboken utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 8/2022.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA) tillämpas på cirka 82 200 lärare.

Merparten, dvs. 47 100, arbetar i grundskolor. I gymnasierna arbetar 6 400 och i yrkesläroanstalterna 9 600 lärare. Inom småbarnspedagogiken arbetar 16 700 lärare.
 

 

 

 

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-7465-18-9
ISBN (Www):
978-952-7465-35-6
Utgiven:
Kommer ut 1/2023
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan