Suomeksi
Nyhet

En god personalpolitik kan förlänga arbetskarriärerna

Enligt Pensionsskyddscentralens undersökning planerar arbetstagarna inom den offentliga sektorn att gå i pension senare än arbetstagarna inom den privata sektorn. Inom båda sektorerna ökar en god personalpolitik avsikterna att senarelägga pensioneringen.

Hyvä henkilöstöpolitiikka

Man har strävat efter att förlänga arbetskarriärerna framför allt genom politiska åtgärder, men betydelsen av arbetslivets kvalitet har fått mindre uppmärksamhet.

Undersökningsresultaten visar emellertid att ledningspraxis, stärkande av arbetsengagemanget och personalutbildning är lika viktiga metoder som exempelvis att förhindra risker och olägenheter i arbetet. Med dessa metoder kan man på ett avgörande sätt påverka arbetskarriärernas stabilitet och längd.

I publikationen Työolot ja työurat, som utgetts av Pensionsskyddscentralen, har man samlat de färskaste finländska undersökningarna om arbetsförhållandenas betydelse i olika skeden av arbetskarriären.

Ekonomiska incitament påverkar rätt lite

Enligt undersökningen planerar arbetstagarna inom den privata sektorn att gå i pension genast när de fyllt 63, medan man inom den offentliga sektorn oftare har för avsikt att senarelägga pensioneringen.

Enligt undersökningsresultaten påverkar ekonomiska incitament pensioneringsplanerna, men endast hos dem som har de största ekonomiska incitamenten.

Skillnaden mellan sektorerna beror i betydande grad på andra faktorer än ekonomiska incitament. Inom den privata sektorn leder uppsägningar på arbetsplatsen till att avsikterna att fortsätta i arbetslivet minskar. En annan bidragande orsak är att man upplever att arbetsförmågan är nedsatt. Motsvarande tendenser framgick inte inom den offentliga sektorn.

Undersökningarna visar också att en utveckling av arbetsförhållandena är en investering såväl ur organisationernas som ur arbetstagarnas synvinkel eftersom den förbättrar arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur stärker produktiviteten och den ekonomiska lönsamheten.

En ny, inkluderande ledningspraxis ökar arbetstillfredsställelsen. Personer som är nöjda med sitt arbete tänker mindre på pensionering och går också senare i pension.

Mer på webben