På svenska
Uutinen

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla voidaan pidentää työuria

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan julkisen sektorin työntekijät suunnittelevat jäävänsä eläkkeelle vanhempana kuin yksityisen sektorin työntekijät. Molemmilla sektoreilla hyvä henkilöstöpolitiikka lisää eläkkeen myöhentämisaikeita.

Hyvä henkilöstöpolitiikka

Työuria on pyritty pidentämään ennen kaikkea poliittisilla toimenpiteillä, mutta työelämän laadun merkitys on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että johtamiskäytännöt, työn imun vahvistaminen ja henkilöstökoulutus ovat yhtä tärkeitä keinoja kuin esimerkiksi työn vaarojen ja haittojen ehkäiseminen. Niillä voidaan vaikuttaa merkittävästi työurien vakauteen ja pituuteen.

Eläketurvakeskuksen julkaisemaan Työolot ja työurat -kirjaan on koottu uusimpia suomalaisia tutkimuksia työolojen merkityksestä työuran eri vaiheissa.

Taloudelliset kannustimet vaikuttavat vain hieman

Tutkimuksen mukaan yksityisen sektorin työntekijät suunnittelevat jäävänsä eläkkeelle heti 63-vuotiaana, kun julkisella sektorilla aiotaan useammin lykätä eläkkeelle siirtymistä vanhemmaksi.

Taloudelliset kannustimet vaikuttavat tutkimustulosten mukaan eläkeaikeisiin, mutta vaikutus ilmeni vain niillä, joilla taloudellinen kannustin oli suurin.

Merkittävä osa sektorierosta johtuu muista tekijöistä kuin taloudellisista kannustimista. Yksityisellä sektorilla työpaikalla toteutetut irtisanomiset vähentävät jatkamisaikeita, samoin alentuneeksi koettu työkyky. Vastaavaa ei ilmennyt julkisella sektorilla.

Tutkimukset myös osoittavat, että työolojen kehittäminen on sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmasta investointi, koska se parantaa työtyytyväisyyttä, joka puolestaan vahvistaa tuottavuutta ja taloudellista kannattavuutta.

Uudet osallistavat johtamiskäytännöt lisäävät työtyytyväisyyttä. Työhönsä tyytyväiset ajattelevat vähemmän eläkkeelle siirtymistä, ja he myös siirtyvät myöhemmin eläkkeelle.

Muualla verkossa