Suomeksi
Pressmeddelande

KT utvecklar första linjens chefskap till följd av coronakrisen

Kommunerna, samkommunerna och kommunkoncernerna har omkring 30 000 chefer i första linjen, dvs. som närmaste chefer för anställda. Första linjens chefskap är viktigt för att personalens arbetshälsa, motivation och produktivitet ska bevaras samt för att den offentliga servicen ska fungera.

KT Kommunarbetsgivarna vill stödja kommunernas arbetsgivarrepresentanter också under coronakrisen. KT har öppnat en digital plattform, Lähijohtamisen akatemia (Chefsskapsakademin) för det här utvecklingsuppdraget. Den sporrar de anställdas närmaste chefer till att utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade resurser.

Coronakrisen belastar cheferna

Coronakrisen hade konsekvenser av aldrig skådat slag för de kommunala arbetsplatserna. I våras fungerade alla kommuner och städer helt på coronans villkor.

Statsförvaltningens riktlinjer för distansarbete och stängning av verksamheter samt tryggande av tillgången på personal samt social- och hälsovårdens funktionsförmåga medförde snabba och betydande förändringar för arbetsplatserna. Till exempel behövdes mycket snabba förändringar i anställningsförhållandena. Arbetet och organisationen lades om, vilket medförde ett behov av snabba introduktioner och utbildningar. Kommunikationen skulle vara korrekt och rättidig, även om statsförvaltningens riktlinjer ändrades snabbt.

Den okända virussjukdomen och i synnerhet bristen på skyddsutrustning belastade personalen psykosocialt. Den viktigaste uppgiften för ledningen var att lugna personalen, kommunicera fortlöpande samt snabbt dra upp riktlinjer och vidta åtgärder för omorganisering av verksamheten.

Enligt de preliminära resultaten av Arbetshälsoinstitutets projekt Hur mår Finland belastade coronakrisen de närmaste cheferna, även om den allmänna arbetshälsan blivit en aning bättre. KT Kommunarbetsgivarna följer förändringarna i arbetslivet i kommunerna via många kanaler.

I KT:s intervjuer framkom att krisen ökade chefernas belastning på följande sätt:

  • personalens osäkerhet och oro ökade
  • det fanns ett behov av att tillämpa lagstiftning som sällan eller aldrig tidigare har tillämpats
  • krisåtgärderna skulle anpassas till rutinerna i vardagen
  • verkställandet skedde i en aldrig tidigare skådad takt
  • distansledning var en ganska ny fråga inom kommunsektorn
  • coronan medförde ett särskilt behov av att fästa vikt vid arbetarskyddet.

Var och en var tvungen att analysera sitt eget arbete och sina kunskaper inför den nya situationen.

KT har satsat på att utveckla ledarskapet

Lähijohtamisen akatemia (Chefskapsakademin) har byggts upp i samarbete med kommunala pilotorganisationer. Plattformen innehåller videor, verktyg och kortfattat, mer teoretiskt material. Verktygen och materialen har förpackats i delar som är lätta att ta till sig. Verktygen är nyttiga, konkreta och enkla att ta i bruk.

Plattformen är öppen för de kommunala arbetsgivarrepresentanterna. Den fungerar särskilt som en idébank för HR-utvecklarna och som en verktygsbank för de närmaste cheferna. Under hösten presenteras Chefskapsakademins teman och innehåll månatligen under webbinarier för att tröskeln för ibruktagande ska sänkas.

Vid Chefskapsakademin finns stöd till exempel för att utveckla den interna kommunikationen, växelverkan och lösningsfokuseringen. Akademin erbjuder i fortsättningen verktyg för förändringsledarskap, förbättrande av arbetshälsan samt andra ledarskapsfrågor som har betydelse för personalens arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Utöver Chefskapsakademin ordnar KT tillsammans med Tammerfors yrkeshögskola som stöd för kommunernas arbetsgivarrepresentanter webbinarier, tematräning och handledning i distansarbete i smågrupper med hjälp av ESF-projektet Etänä enemmän – sote-työ uudistuu. All verksamhet under hösten 2020 ordnas på distans och avgiftsfritt.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT