Suomeksi
Nyhet

Den faktiska pensionsåldern ökade år 2020

År 2020 ökade den faktiska pensionsåldern med fem månader jämfört med året innan. Medelpensioneringsåldern var 61,9 år, vilket är fyra tiondelar mer än år 2019. Förändringen märktes särskilt efter coronasommaren – från augusti till slutet av året kom det in rejält färre ålderspensionsansökningar.

Förändringen märktes särskilt efter coronasommaren – från augusti till slutet av året kom det in rejält färre ålderspensionsansökningar.

Den genomsnittliga pensionsåldern har ökat med tre år sedan början av 2000-talet. Målet är att medelpensioneringsåldern är 62,4 år senast år 2025.

År 2020 var pensionsavgången sammanlagt 61 000 personer. Av dessa avgick cirka 42 000 med ålderspension. Cirka 19 000 avgick med invalidpension, vilket är sex procent färre än år 2019.

Ålderspension vid 63 år och 9 månader

De yngsta som år 2020 hade rätt till ålderspension var födda i början av 1957. Deras ålder för ålderspension är 63 år och 9 månader, en ökning på tre månader jämfört med föregående årskull. Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension, som avtalats i pensionsreformen, har förlängt tiden i arbetslivet, ökat den genomsnittliga åldern för pensionsavgång och minskat ålderspensionsavgångarna.

Sysselsättningsgraden bland 60–64 åringar ökade

Sysselsättningsgraden sjönk under år 2020 men inte bland de äldre. Sysselsättningsgraden bland 60–64 åringar ökade till 55,9 procent, vilket är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med i fjol. Den positiva utvecklingen i sysselsättningsgraden för de äldre har pågått redan länge. Trots det ligger Finland långt efter sina nordiska grannar.

Mer på webben