Suomeksi
Nyhet

Lagförslag om vård- och landskapsreformen på webben

Den 29 juni publicerades förslagen till lagstiftning om vård- och landskapsreformen Lagförslagen kan läsas på statsrådets webbplats. KT Kommunarbetsgivarna har deltagit i den lagberedning som gäller arbetsmarknaden och personalen.

I lagförslagen föreslås att lagstiftningen om kommunsektorns kollektivavtal ska tillämpas på de kommande landskapens personal, bland annat när det gäller samarbete och anställningsvillkor för tjänsteinnehavare. I förslaget till införandelag ingår bland annat lagstiftning om överlåtelse av rörelse och om pensionsskyddet i sammanhanget. Trepartsberedningen av lagstiftningen om harmonisering av lönerna pågår fortfarande, så den delen ingår inte i det aktuella lagpaketet.
 
Enligt regeringens riktlinjer 5.4.2016 ska KT i fortsättningen bevaka kommunernas, samkommunernas och också landskapens arbetsgivarintresse. Dessutom kan aktiebolag inom kommun- och landskapskoncernen välja KT Kommun- och landskapsarbetsgivarna till sin arbetsgivarorganisation.
 
Lagförslagen om vård- och landskapsreformen sänds på remiss på hösten.

KT ger förändringsstöd inför vård- och landskapsreformen

På KT:s webbplats www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/forandringsstod finns aktuell information om hur reformen framskrider och om konsekvenserna. Kommunerna och samkommunerna får service i egenskap av organisationer som överlåter personal och i fortsättningen kommer de nya landskapsarbetsgivarna att få service i egenskap av organisationer som tar emot personal.

På sidorna om förändringsstöd ges anvisningar om bland annat

  • principerna för personalöverföring
  • ledning av personalresurserna
  • placering av personalen
  • utveckling av lönesystemet
  • harmonisering av lönerna
  • anställningsförmåner och samarbete.

KT:s arbetsmarknadsutredningar tar fram statistik över personal och arbetskraftskostnader.

Mer på webben

Lagförslagen på statsrådets webbplats (på finska) >>

Sammandrag på svenska av de centrala punkterna i utkastet till lagstiftning om vård- och landskapsreformen. (pdf) >>