Suomeksi
Nyhet

Temat för KT-lehti 2/2023 är det offentliga arbetets värde

Den färska tidningen KT-lehti 2/2023 fokuserar på det offentliga arbetets värde. I tidningen påminner Ilkka Luoma, direktör för Norra Österbottens välfärdsområde Pohde, om att det primära målet med social- och hälsovårdsreformen är att främja en jämlik service. Ritva Nyberg, direktör för bibliotekstjänsterna i Esbo, påpekar att biblioteken ökar demokratin. Niilo Hakonen, KT:s ledande sakkunniga inom arbetslivsutveckling, säger att grunden för hela vår välfärdsstat är ett väl utfört arbete i kommunerna och välfärdsområdena.

Målen för social- och hälsovårdsreformen står i fokus för Pohde

Förändringarna inom välfärdsområdena belastar personalen i inledningsfasen. Ilkka Luoma, direktör för Norra Österbottens välfärdsområde Pohde, påminner om att det mitt i förändringarna är bra att minnas att utgångspunkten för reformen är likvärdiga tjänster för alla. Med de gamla strukturerna är det inte möjligt, vi behöver mer radikala förändringar. 

Bibliotekens primära uppgift är oförändrad

Bibliotekens basuppgift är att främja läskunnigheten. Vid sidan om detta har det kommit både symaskiner och vägledning för digitala färdigheter. Biblioteket visar sitt värde då människor blir en del av samhället. 

Lagen om ordnande av arbetskraftsservice är nu aktuell

Riksdagen godkände i mars en ny lag om ordnande av arbetskraftsservice. Enligt lagen överförs organiseringsansvaret för offentliga arbets- och näringstjänster från staten till kommunerna i början av 2025. Kommunerna har anledning att inleda verkställigheten av ändringen genast, eftersom tidtabellen är snäv. Ministeriet kräver planer av kommunerna redan i oktober.

Offentligt arbete är betydelsefullt

Betydelsen och värdet av det arbete som utförs i kommunerna och välfärdsområdena måste föras fram, eftersom arbetet exempelvis i daghem, skolor eller inom barnskyddet annars bara visar sig som en utgiftspost. En ny rapport för fram konkreta exempel på värdet av offentligt arbete.