Publikation

Årsberättelse 2019

Årsberättelsen beskriver KT Kommunarbetsgivarnas verksamhet under 2019 som intressebevakare för kommunernas och samkommunernas arbetsgivare.

Under verksamhetsåret inföll såväl riksdagsval som europaparlamentsval. KT strävade efter att påverka innehållet i det nya regeringsprogrammet på flera sätt. Det viktigaste målet var att kräva minst 75 procents sysselsättningsgrad. Av den ekonomiska politiken önskades stabilitet i den kommunala och offentliga ekonomin. Den springande punkten var återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser. 

Kollektivavtalen inom kommunsektorn var i kraft, men under året förberedde man sig på vårens avtalsförhandlingar och förhandlingarna inleddes redan på hösten. Kommunernas ekonomiska situation blev svagare och det blev allt viktigare att främja lösningar som grundade sig på lokala avtal.

Otaliga arbetsgrupper och nätverksmöten ordnades för utveckling av personalledning och arbetsliv. I kommunsektorn är samarbete en tradition och tillsammans strävar man efter ett allt bättre arbetsliv.  Samarbete med olika nätverk och arbetsgrupper är viktigt inom arbetslivsutvecklingen och intressebevakningen.

Mera om detta i årsberättelsen 2019 som också kan läsas på adressen arsberattelse.kf.fi>

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
56 s.
Utgiven:
7/2020 (pdf)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna