Suomeksi
Nyhet

KT hörs i regeringsförhandlingarna

Regeringsförhandlingarna inleddes denna vecka i Ständerhuset. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har hörts i olika arbetsgrupper.

Fredagen den 5 maj 2023 hördes verkställande direktör Markku Jalonen vid regeringsförhandlingarnas ordförandebord tillsammans med de övriga centralorganisationernas direktörer.

Vid hörandet presenterades organisationernas gemensamma skrivning om arbetspensioner samt andra gemensamma mål som tidigare har beskrivits i stor utsträckning bland annat i rapporten om Finlands ekonomiska framgång. Varje organisation lade också fram egna mål för ökade arbetsinsatser och förbättrad hållbarhet i de offentliga finanserna.

Också arbetsgruppen Hyvinvointi syntyy työstä (Arbete ger välfärd) ville höra KT:s synpunkter, i synnerhet när det gällde höjningen av sysselsättningsgraden. Bland annat frågor om tillgången till arbetskraft, arbetskraftsinvandringen och undanröjandet av bidragsfällor låg på bordet. Därtill diskuterades ett fungerande arbetsmarknadssystem och dess förutsättningar. KT:s budskap är att det överhuvudtaget inte borde skapas några nya uppgifter eller skyldigheter för kommunerna och välfärdsområdena.

Förhandlingarna om regeringsprogrammet och hörandena fortsätter nästa vecka. Kommun- och välfärdssektorn är den viktigaste aktören och sysselsättaren inom de offentliga finanserna, och kommer att ha en stor betydelse även under den kommande regeringsperioden. I synnerhet en fungerande arbetsmarknad, offentliga finanser och hållbar ekonomi samt en tryggad tillgång till arbetskraft är viktigt för kommun- och välfärdssektorn.

Mer på webben

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT