Suomeksi
Nyhet

KT:s och läkarorganisationernas ställningstagande till ett läkaravtal för landskapen

KT Kommunarbetsgivarna och läkarorganisationerna förhandlar om ett läkaravtal för landskapen. Avtalet ska tillämpas i de nya landskapsorganisationer som bildas genom vård- och landskapsreformen.

Förhandlingar på riksnivå om det nya läkaravtalet

KT och läkarorganisationerna försöker under hösten 2016 förhandla fram lönebestämmelser (framtida lönesystem), arbetstidsbestämmelser och övriga anställningsvillkor för det läkaravtal som ska tillämpas i landskapen, så att de nya bestämmelserna kan införas i avtalet 1.2.2017, men senast så att landskapens temporära förvaltning kan använda dem i planeringen av verksamheten från 1.7.2017.

Bestämmelserna träder i kraft 1.1.2019 oberoende av avtalsperioden. KT och Lääkärikartelli ry (Läkarförbundet, Tandläkarförbundet, Veterinärförbundet) kan vid behov ge samkommuner för social- och hälsovård som bildats med tanke på landskapen tillstånd att tillämpa de nya bestämmelserna före 1.1.2019.

Lokala avtal i landskapen

Läkaravtalet kommer också i fortsättningen att ge arbetsgivarenheterna möjlighet att ingå lokala avtal. Det är meningen att läkare och tandläkare från olika områden ska behandlas lika när det övergår till landskapen. Därför måste alla lokala avtal som ingåtts för samkommunernas och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov sägas upp så att de upphör senast 31.12.2018.

Löne- och arbetstidssystemen i landskapen

Personalen överförs till landskapen enligt principen om överlåtelse av rörelse. I landskapen tillämpas löne- och arbetstidssystem som baserar sig på det nationella läkaravtalet. Det är ändamålsenligt för de nuvarande kommunerna och samkommunerna att inte ingå nya lokala avtal eller införa nya arrangemang som gäller arbetstiden och lönerna.   

Den temporära förvaltningen ska senast 1.1.2019 överföra de anställda till deras uppgifter och förhandla om ett lönesystem där löneelementen i det nya läkaravtalet har beaktats.

Närmare upplysningar:

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna tfn 050 357 4233
Laura Lindholm, förhandlingschef, Finland Läkarförbund, tfn 050 357 4225
Lotta Lax, förhandlingschef, Finlands Tandläkarförbund, tfn 050 409 0030
Liina Kujala, ombud, Finlands Veterinärförbund, tfn 09 774 548 15