Suomeksi
Nyhet

Välfärdsområdenas löneutbetalning lyckades bättre än väntat

Enligt företrädare för välfärdsområdenas HR-ledning lyckades löneutbetalningarna 13.1 och 31.1 betydligt bättre än väntat.

Företrädare för HR-ledningen i 14 välfärdsområden berättade i KT:s enkät hur de lyckats med att betala cirka 197 000 löner.

Merparten av löneutbetalningarna blev rätt med en gång

Beroende på välfärdsområde måste utbetalningarna av lönerna såväl i mitten som i slutet av januari kompletteras eller korrigeras i fråga om några eller några hundra personer. Generellt sett uppskattas cirka 0–3 procent av de utbetalda lönerna ha varit felaktiga.

Brister förekom i synnerhet i slutet av månaden i lönerna till de visstidsanställda. Manuella granskningar och korrigeringar har utförts bland annat i fråga om frånvaro, löneförhöjningar, erfarenhetstillägg och andra tillägg samt uppdateringar av skattekort och inkomstregistret.

Korrigeringar har gjorts redan innan uppgifterna skickades till betalning. Det viktigaste har varit att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Endast några välfärdsområden har haft svårigheter på grund av de nya datasystemen. 

Enskilda fel korrigeras snabbt

HR-ledningen betonar att merparten av lönerna har betalats rätt. Detta har möjliggjorts genom grundliga förberedelser, testning samt beredskap. Fel i löneutbetalningen korrigeras omedelbart.

Man har under en lång tid förberett sig på att få löneutbetalningarna att lyckas. Förbindelserna testades flera gånger. Ett reservsystem upprättades för situationer där lönen inte hade överförts till kontot (kassabetalningssystemet). 

Reservsystemet och korrigeringen av fel har sysselsatt välfärdsområdena men också företag som tillhandahåller tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen.  Det har varit viktigt att trygga tillräckliga resurser. Det ansågs också viktigt att ge personalen omfattande information redan på förhand.

Felen har korrigerats snabbt. Kommunikationen har spelat en viktig roll: välfärdsområdena har uppfyllt det som de lovat sin personal, alltså att felen korrigeras så fort som möjligt efter det att de upptäckts.

HR-ledningen bereder en gemensam personalpraxis

Företrädare för HR-ledningen och KT sammanträdde 13.1 för att planera nästa steg i förberedelserna. Det handlar bland annat om löneharmonisering, samordning och utveckling av anställningsfrågor samt till exempel hur den förändring som personalen upplever kan balanseras. 

HR-företrädare från 14 välfärdsområden besvarade KT:s löneutbetalningsenkät. De betalade 13.1 sammanlagt cirka 124 300 löner och 31.1 sammanlagt cirka 72 800 löner. Utvärderingen av situationen vid slutet av månaden gjordes på basis av det lönematerial som sänts för utbetalning. Varje välfärdsområde informerar om läget hos området i fråga.

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT