På svenska
Uutinen

KT:n ja lääkärijärjestöjen kanta maakuntien lääkärisopimuksesta

KT ja lääkärijärjestöt neuvottelevat maakunnallisesta lääkärisopimuksesta, jota noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen mukaisissa uusissa maakunnallisissa työnantajaorganisaatioissa.

Valtakunnan tason neuvottelut uudesta lääkärisopimuksesta

Maakunnissa noudatettavan lääkärisopimuksen palkkausmääräykset (tulevaisuuden palkkausjärjestelmä), työaikamääräykset ja muut palvelussuhteen ehdot pyritään neuvottelemaan 1.2.2017 sopimukseen syksyn 2016 aikana kuitenkin viimeistään niin, että määräykset ovat maakuntien väliaikaishallinnon käytettävissä toiminnan suunnittelua varten 1.7.2017 alkaen.

Määräykset astuvat voimaan sopimuskaudesta riippumatta 1.1.2019. KT ja Lääkärikartelli ry (Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto) voivat antaa tarvittaessa luvan soveltaa uusia määräyksiä ennen 1.1.2019 sellaisille sote-kuntayhtymille, joita on perustettu maakuntia silmälläpitäen.

Paikalliset sopimukset maakunnissa

Lääkärisopimus tulee sisältämään mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen työnantajayksiköissä, kuten tähänkin saakka. Maakuntiin siirryttäessä pyritään eri alueilta tulevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden yhdenmukaiseen kohteluun. Siksi kaikki kuntayhtymien ja kuntasektorin terveydenhuollon tarpeita varten tehdyt paikalliset sopimukset on tarpeen irtisanoa päättymään 31.12.2018 mennessä.

Palkkaus- ja työaikajärjestelmät maakunnissa

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutusperiaatteella maakuntiin. Maakunnassa noudatetaan palkkaus- ja työaikajärjestelmiä, jotka perustuvat valtakunnallisen lääkärisopimuksen määräyksiin. Nykyisissä kunnissa ja kuntayhtymissä on tarkoituksenmukaista pidättäytyä uusista työaikaa ja palkkoja koskevista paikallisista sopimuksista ja järjestelyistä.   

Väliaikaishallinnon tehtävä on 1.1.2019 mennessä siirtää viranhaltijat ja työntekijät tehtäviinsä sekä neuvotella palkkausjärjestelmä, jossa uuden lääkärisopimuksen palkkaelementit on huomioitu.

Lisätiedot:

neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat, puh. 050 357 4233
neuvottelujohtaja Laura Lindholm, Suomen Lääkäriliitto,´puh. 050 357 4225
neuvottelupäällikkö Lotta Lax, Suomen Hammaslääkäriliitto, puh. 050 409 0030
asiamies Liina Kujala, Suomen Eläinlääkäriliitto, puh. 09 7745 4815