Suomeksi
Pressmeddelande

Operationssalar stängs, uppföljningsbesöken blir färre: ”Läkarbristen väljer inte sina offer”

Antalet läkare som utbildas måste öka snabbt och kännbart, kräver Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Det behövs tusentals läkare till.

Lääkäri ja hoitaja kävelevät sote-keskuksen käytävällä. Kuva: Eeva Anundi.

Inom läkarutbildningen måste antalet nybörjarplatser ökas snabbt och kännbart under den kommande regeringsperioden, kräver Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Enligt KT:s färska undersökning har sjukhusen i Finland 846 lediga specialistläkarbefattningar, vilket motsvarar 8,9 procent av alla platser. Även bristen på specialisttandläkare ökade, 9,4 procent av alla platser är inte tillsatta.

I Finland finns det sammanlagt nästan 1 200 lediga läkarbefattningar och över 200 lediga tandläkarbefattningar enbart inom den offentliga sektorn. Dessutom är nästan tusen befattningar utlagda på entreprenad eller tillsatta med hyrd arbetskraft. 

– Statistiken visar inte hur många utlagda befattningar som faktiskt är tillsatta. Inte heller hyrfirmorna har något att erbjuda på många orter. Det hyrläkarfenomen som läkarbristen orsakar är katastrofalt med tanke på kontinuiteten och kvaliteten i vården, säger KT:s chefekonom Juho Ruskoaho.

Mentalvårdstjänster för barn i fara

Vårdgarantin inom primärvården skärps i september från 90 dagar till 14 dygn. Det verkar inte särskilt realistiskt att lagen kommer att följas, eftersom var tredje person för närvarande inte har tillgång till en läkare inom den tidsfrist på två veckor som den nya vårdgarantin förutsätter. Inom den specialiserade sjukvården måste man få vård inom 6 månader från det att behovet konstaterats, men antalet personer som köat längre än så har upp till tiodubblats jämfört med tiden före coronapandemin.

Läkarbristen förvärras särskilt inom psykiatrin, där det råder brist på psykiatrer för såväl vuxna, barn som ungdomar. I hela landet behövs det en hel del fler läkare också inom anestesiologi och intensivvård, akutsjukvård och radiologi. Det råder brist inom nästan alla sektorer.

– Läkarbristen väljer inte sina offer. Ingen politiker vill skära ned i penningbeloppen för psykisk vård för barn och ungdomar, men läkarbristen får ändå fortsätta. Inom psykiatrin för barn och unga råder en skriande brist på specialistläkare, säger Juho Ruskoaho.

Orsaken till bristen på läkare är att det utbildats för få läkare i åratal. Till exempel antalet läkare som börjar specialisera sig är varje år mindre än antalet studierättigheter. Ministerierna och universiteten bör tillsammans komma överens om att i tillräcklig mån öka antalet läkare som utbildas.

– Finjusteringar hjälper inte längre, utan det krävs stora insatser. I nuläget vore det bra att öka antalet läkare i Finland med 3 000. Det räcker inte ens att utbilda en fakultet till per år för att råda bot på den nuvarande läkarbristen och för att förbereda sig på att behovet av vård ökar när befolkningen åldras och vårdmetoderna utvecklas, säger Ruskoaho.
På regional nivå saknas upp till hälften av psykiatrerna

Både patienter och personal lider av läkarbristen. Till exempel inom Norra Österbottens välfärdsområde är för närvarande så mycket som hälften av psykiatrikerbefattningarna och en tredjedel av neurologbefattningarna lediga. Det råder också brist på till exempel cancerläkare och specialister i anestesiologi.

– Operationssalar är stängda och patienterna kan inte opereras i tid. Antalet personer som väntat den maximala tiden enligt vårdgarantin, över 6 månader, är rekordhögt. Personalen försöker vara flexibel, arbetar övertid och mertid samt arbetar i små jourringar, säger chefsöverläkare Terhi Nevala vid Norra Österbottens välfärdsområde.

Nevala påpekar att det inte råder brist endast i operationssalarna. När en viss verksamhet omfattas av vårdgarantin måste den prioriteras och man får strama åt på annat håll. Man har varit tvungen att minska antalet uppföljningsbesök på poliklinikerna i Norra Österbotten.

– Antalet lediga läkarbefattningar berättar inte hela sanningen om läkarbehovet. Det finns sektorer där det finns behov av ytterligare tjänster, men också tjänster som finns har inte tillsatts, säger han.

I offentligheten har det föreslagits att läkarnas arbetstid bör effektiviseras, eftersom en del av arbetstiden åtgår till exempel till att använda patientdatasystem. Enligt Nevala finns det rum för förbättringar i fråga om användningen av arbetstiden. Fackfolket känner bäst till sitt eget arbete och man bör noga lyssna på dem.

– Frågan är inte helt enkel. Det finns ingen klar helhet som man kan överföra till exempel på ett biträde för att lösa hela problemet.

Fakta:

  • Vid hälsocentralerna var 325 läkarbefattningar (8 %) helt otillsatta i oktober 2022. Dessutom har 642 befattningar (15,8 %) skötts av hyrd eller utlagd arbetskraft.
  • Inom primärvården var 184 tandläkarbefattningar (9,3 %) otillsatta. 45 befattningar (2,3 %) sköttes med hyrd arbetskraft.
  • Inom den specialiserade sjukvården var 846 läkarbefattningar (8,9 %) otillsatta, vilket är mer än 100 fler än året innan.  
  • Även bristen på specialtandläkare ökade, 9,4 procent av alla befattningar är otillsatta.

Källor: Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Uppgifterna samlas in varje år och de gäller läkarsituationen en bestämd dag. År 2022 var denna dag onsdag 5.10.

KT:s blogg

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT