Suomeksi
Pressmeddelande

Nytt karriärstegssystem i lönesättningen för läkarna och tandläkarna

Ett nytt lönesystem har förhandlats fram för läkaravtalet. Det nya s.k. karriärstegssystemet ska införas under en övergångsperiod som går ut vid årsskiftet. Systemet ersätter bestämmelserna om uppgiftsrelaterade löner och arbetsvärderingssystemet.

KT och FOSU har nått ett förhandlingsresultat om en ändring av lönesystemet och lönestrukturerna i tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare. KT:s välfärdsområdessektion och avtalsparternas förvaltningsorgan godkände förhandlingsresultatet den 29 juni. 

I reformen utnyttjas det program för utveckling av lönesystemen 2022–2027 som ingår i den gällande avtalsuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn. För införandet av systemet och samordningen av lönerna används de tidigare överenskomna lokala justeringspotterna för år 2023, 2024 och 2025. 

Karriärstegssystemet ersätter bestämmelserna om uppgiftsrelaterade löner och arbetsvärderingssystemet i läkaravtalet. Beredningen och förhandlingarna om reformen av lönesystemet och lönestrukturerna har pågått redan i flera år under tidigare avtalsperioder. I maj simulerades det nya systemet i åtta välfärdsområden. 

— För att lönesystemet ska kunna ändras på ett så här övergripande sätt krävs ett långsiktigt och gott samarbete av både avtalsparterna och de lokala arbetsgivarna. Det kräver att parterna är beredda att införa förändringar, säger Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingsdirektör vid KT. 

Reformen inleddes eftersom arbetsvärderingssystemet inte fungerat på önskat sätt för läkarna och tandläkarna. 

— Det nya lönesystemet möjliggör belöning i olika skeden av karriären. Det beaktar också vissa tilläggsuppgifter som belönas separat. Systemet bygger på den kompetens och det ansvar som krävs i arbetet. Genom reformen vill vi stödja lokala arbetsgivare så att läkarna och tandläkarna stannar inom den offentliga sektorn, berättar Nybondas-Kangas. 

Lokalt samarbete behövs 

Karriärstegssystemet ska införas senast den 31 december. Systemet är bindande för de lokala arbetsgivarna. Avtalsparterna kan dock av grundad anledning ge sitt samtycke till lokala avtal om extra karriärsteg.  

– Arbetsgivaren och de lokala förtroendemännen behöver samarbeta när det nya systemet ska införas. Det största arbetet återstår ännu på lokal nivå, säger Nybondas-Kangas. 

Revidering av lönesystemen 

KT har som mål att revidera lönesystemen och ersätta det nuvarande arbetsgivarspecifika arbetsvärderingssystemet med nya system. I olika avtal framskrider utvecklingen av lönesystemet i olika takt och nya system införs allt eftersom de blir klara.  

Reformen av lönesystemet genomförs nu först i läkaravtalet.   

— Det är fint att vi under avtalsperioden nådde en uppgörelse om ett karriärstegssystem som kan betraktas som en ny våg för lönesystemen inom kommun- och välfärdsområdena. Det fanns en beställning på detta. Det var dags att se över lönesystemet så att det stöder den offentliga serviceproduktionen och resultaten. Genom den här uppgörelsen vill vi trygga tillgången till läkare och tandläkare inom primärvården och den specialiserade sjukvården, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen


KT kommer i augusti att ge ut ett cirkulär om ändringarna i tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare 2022–2025 och i programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027. 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT