Suomeksi
Publikation

Lokala avtal i kommunsektorn

KT:s handbok om lokala avtal uppdaterades våren 2021. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och även trygga arbetstillfällen.

I handboken beskrivs metoderna att ingå lokala avtal med stöd av kommunsektorns avtalsbestämmelser och lagstiftningen. I boken ges också anvisningar om vad man bör beakta när lokala avtal ingås. 

Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Enligt det kommunala huvudavtalet kan ett lokalt kollektivavtal ingås om det finns en grundad anledning som baserar sig på lokala särförhållanden.

Några begränsningar för lokala avtal

Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från ett riksomfattande kollektivavtal.

De enda begränsningarna är att man genom det lokala avtalet

  • inte kan avtala om en lägre grundlön än den ska betalas enligt AKTA
  • inte kan avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd och sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner.

Bestämmelser om lokala avtal finns också i de övriga kommunala kollektivavtalen.

Lokala avtal kan trygga arbetstillfällen

En nyhet i de gemensamma anvisningarna är möjligheten att avtala om en anpassning av anställningsvillkoren när arbetsgivaren har en svår ekonomisk situation.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna anser det vara viktigt att i en sådan situation främja lösningar som bygger på lokala avtal. Målet med ett lokalt avtal är då att trygga arbetstillfällen. I samband med ett samarbetsförfarande lönar det sig alltid att även behandla möjligheten till ett lokalt avtal om anpassning av anställningsvillkoren som alternativ till att minska arbetskraften.

Enligt de gemensamma anvisningarna behöver ett lokalt avtal inget godkännande av löntagarorganisationens centrala beslutsorgan, utan de lokala parterna avgör själva om avtalet behövs eller inte.

KT och huvudavtalsorganisationernas sakkunniga på central nivå stöder lokala avtal genom gemensam utbildning och gemensamma anvisningar.

Den föregående upplagan av handboken utkom år 2017.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
44 s.
ISBN (Pdf):
978-952-7465-05-9
Utgiven:
12/2021
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
5. reviderade upplagan