Suomeksi
Nyhet

KT vann domstolsmål om individuellt tillägg

Enligt en färsk dom från arbetsdomstolen kan det anses klart att lönen ska omprövas för en anställd som övergår till nya arbetsuppgifter. Helhetslön kan då omvandlas till uppgiftsrelaterad lön. Arbetsgivaren bedömer också om den anställde har rätt att få (prövningsbaserat) individuellt tillägg i den nya befattningen.

Arbetsdomstolen meddelade 26.5.2016 en dom som gällde (prövningsbaserat) individuellt tillägg för en före detta kommundirektör som i samband med överlåtelse av rörelse övergick till andra arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare. Enligt arbetsdomstolens dom omprövas lönen i en sådan situation, så även det individuella tillägget.

Arbetsdomstolen konstaterade också att arbetserfarenhet från tidigare arbetsuppgifter inte i sig utgör en tillräcklig grund för betalning av individuellt tillägg, utan det betalas alltid enligt arbetsgivarens objektiva prövning.

Mer på webben