Suomeksi
Nyhet

JHL och Jyty dömdes till strejkböter för utmarsch i Åbo

Arbetsdomstolen har konstaterat att den stödstrejk som JHL och Jyty ordnade i Åbo den 29 november 2021 var olaglig. Anställda vid Åbo stad deltog i en tre timmars utmarsch. De organisationer som organiserade stödstrejken dömdes till strejkböter.

Den utmarsch som ordnades av JHL och Jyty var en stödstrejk avsedd att stödja en strejk i protest mot Arkea Oy:s planer på att byta kollektivavtal. Arkea Oy ägs av Åbo stad och producerar städ- och kostservice. 

Den 26 november skickade KT en övervakningsanmälan till organisationerna med krav på att de utgående från sin övervakningsskyldighet omedelbart skulle vidta åtgärder för att förhindra den olagliga arbetskonflikten.

Eftersom den olagliga arbetskonflikten trots allt genomfördes, väckte KT talan vid Arbetsdomstolen och yrkade på att JAU, JHL och Jyty samt de lokalföreningar som deltog i utmarschen skulle dömas till böter för försummelse av fredsplikten eller brott mot övervakningsskyldigheten.

Arbetsdomstolen konstaterade i sitt avgörande 28 december 2022 att stödstrejken var olaglig. Genom stödstrejken stöddes en arbetskonflikt som Arbetsdomstolen i sin dom från maj 2022 ansåg strida mot lagen om kollektivavtal.

– I rättspraxis har det av hävd ansetts att en stödstrejk som ordnas för att stödja en lagstridig arbetskonflikt strider mot lagen om kollektivavtal om den genomförs när kollektivavtalet är i kraft, säger arbetsmarknadsjurist Johanna Antikainen, som hade hand om fallet.

Organisationer bötfälls för olagliga konfliktåtgärder

De anställda vid Åbo stad som deltog i utmarschen arbetade inom servicehelheten för stadsmiljö, koncernförvaltningen, servicehelheten för fostran och undervisning samt servicehelheten för fritid. Utmarschen varade i tre timmar.

Organisationerna dömdes att betala strejkböter för brott mot fredsplikten eller försummelse av övervakningsskyldigheten enligt följande:

  • Offentliga sektorns union JAU 4 500 euro
  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 4 700 euro
  • Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Sydvästra Finland 1 300 euro 
  • JHL:s sju lokalföreningar sammanlagt 9 000 euro.

Organisationerna ålades dessutom att ersätta KT:s rättegångskostnader.

Johanna Antikainen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2277
Mobiltelefon:
+358 40 058 0237
E-post:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT