Suomeksi
Nyhet

Arbetskraftskostnaderna ökar mer än beräknat nästa år

I och med den överenskommelse som arbetsmarknadsparterna nått, ökar kommunernas och välfärdsområdenas arbetskraftskostnader åren 2023 och 2024 med omkring 800 miljoner euro. Summan är cirka 80–110 miljoner euro större än vad KT tidigare uppskattade. Ändringen förklaras av den engångsersättning som betalas till anställda som arbetat med vården av coronapatienter och av avtalet om löneharmonisering.

För kommunerna och välfärdsområdena uppnåddes på måndagen en arbetsfred som under de närmaste åren kommer att kosta skattebetalarna omkring 800 miljoner euro per år. Tack vare överenskommelsen omfattas också Sote rf av den treåriga arbetsfreden inom kommun- och välfärdssektorn. 

I och med det godkända förlikningsförslaget ökar kommunernas och välfärdsområdenas sammanlagda kostnader jämfört med året innan med uppskattningsvis cirka 802 miljoner euro år 2023 och cirka 808 miljoner euro år 2024.  
 
I siffrorna ingår alla avtalshöjningar som överenskommits för kommunerna och välfärdsområdena, ett löneutvecklingsprogram, löneharmoniseringen och andra kostnader åren 2023 och 2024 som föranleds av avtalsändringarna. 

Löneharmoniseringen synliggörs 

Det godkända förlikningsförslaget baserar sig på den avtalsuppgörelse för kommun- och välfärdssektorn som förlikningsnämnden lade fram i juni. Det synliggör också kostnaderna för löneharmoniseringen och reformen av lönesystemen i välfärdsområdena samt i välfärdssammanslutningarna när det gäller SH-avtalet.  

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet vid årsskiftet, förflyttas anställda från flera olika arbetsgivare till en ny arbetsgivare. Hos de nya arbetsgivarna ska personalens löner harmoniseras så att de uppgiftsrelaterade lönerna för personer som utför lika krävande arbetsuppgifter höjs till den högsta lönenivån för motsvarande arbete.

Enligt det godkända förlikningsförslaget ska potten för 2023 riktas så att den inte höjer de högsta lönerna på en viss kravnivå. Höjningarna riktas alltså till dem vars lön är lägre än de högsta lönerna och vars lön i vilket fall som helst borde ha höjts på grund av harmoniseringen.  

Samtidigt genomförs en reform av lönesystemet i SH-avtalet. Även denna reform är förknippad med ett behov av att harmonisera lönerna. I avtalet preciserades tidtabellen för löneharmoniseringen och för utvecklingen av lönesystemen för åren 2023–2025.

Den kostnad för löneharmoniseringen och reformen av lönesystemen som överenskommits i det godkända förlikningsförslaget gäller också Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), trots att det i dessa inte görs någon överlåtelse av rörelse i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Den överenskomna höjningen används där för ibruktagandet av lönesystemet, löneharmoniseringen och andra lokala justeringar av lönesystemet.

Dessutom kom parterna överens med Sote rf om en engångsersättning till vissa personalgrupper som vårdade coronapatienter under den tid beredskapslagen gällde. Denna engångspost kommer att betalas ut 2023. 

Kostnaderna ökar med cirka 111 miljoner euro 

Det godkända förlikningsförslaget ökar kostnaderna för SH-avtalet år 2023 med sammanlagt cirka 111 miljoner euro jämfört med KT:s uppskattning i juni. Av detta utgör cirka 34 miljoner engångsersättning som betalas till anställda som arbetat med vården av coronapatienter. 

Till följd av höjningarna ökar kostnaderna år 2024 med cirka 83 miljoner euro jämfört med den tidigare uppskattningen. Dessa extra utgifter berör enbart välfärdsområdena och SH-avtalet. 

De allmänna avtalshöjningarna inom kommun- och välfärdssektorn (utan löneutvecklingsprogram och löneharmonisering) påverkas också av den så kallade stupstocksbestämmelsen för åren 2023 och 2024. Bestämmelsen kopplar avtalshöjningarna till förhandlingsresultaten inom vissa exportbranscher.  

Enligt avtalet för kommun- och välfärdssektorn är de allmänna löneförhöjningarna varje år minst 1,9 procent, dock minst det matematiska medelvärdet av kostnadseffekterna för vissa kollektivavtal inom teknologiindustrin, kemiindustrin samt bil- och transportbranschen.​​​​​​​

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT