På svenska
Uutinen

KT voitti työtuomioistuimessa jutun henkilökohtaisesta lisästä

Työtuomioistuimen tuoreen tuomion mukaan voidaan pitää selvänä, että kun henkilö siirtyy uuteen tehtävään, on myös hänen palkkansa arvioitava uudelleen. Tällöin kokonaispalkka voidaan muuntaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi. Työantaja arvioi myös, onko henkilöllä oikeus saada (harkinnanvaraista) henkilökohtaista lisää uudessa tehtävässään.

Työtuomioistuin on antanut 26.5.2016 tuomion, joka koski entisen kunnanjohtajan (harkinnanvaraista) henkilökohtaista lisää hänen siirtyessään liikkeen luovutuksella toiselle työnantajalle eri tehtävään. Työtuomioistuimen tuomion mukaan tällainen tilanne johtaa palkan uudelleenarviointiin, jolloin myös henkilökohtainen lisä arvioidaan uudelleen.

Työtuomioistuin toteaa myös, että entisessä tehtävässä saatu työkokemus ei yksin ole riittävä peruste harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksamiselle, vaan sitä maksetaan aina työnantajan objektiivisen harkinnan mukaan.

Muualla verkossa