Suomeksi
Nyhet

Den uppdaterade lönestatistiken visar inkomsterna för mer än tusen yrken

På KT:s webbplats finns uppdaterade uppgifter om medelinkomsterna för cirka 1 500 yrkesbeteckningar. I oktober 2022 var inkomsterna inom kommunsektorn i snitt 3 540 euro i månaden.

Tietokoneen ruudulle on avattu tilastoja. Kuva: Mostphotos.

Lönestatistiken på KT:s webbplats grundar sig på Statistikcentralens uppgifter. Statistikcentralens senaste lönestatistik är från oktober 2022 och då var totallönen inom kommunsektorn i snitt 3 540 euro per månad. Inkomstuppgifterna gäller heltidsanställda med full lön i sin huvudsakliga anställning.

För den kommunala lönestatistiken samlar Statistikcentralen varje år in uppgifter om lönerna i kommunerna och samkommunerna.

Uppgifterna fås direkt från arbetsgivarnas löneadministrationssystem.

Vid insamlingen av statistiken för 2022 förekom tekniska problem och därför publicerades de senare än vanligt.

Mångsidig statistik om löner

I KT:s lönestatistik kan man se uppgifter om medelinkomsterna för cirka 1 500 yrkesbeteckningar.  

I statistiken finns både den uppgiftsrelaterade lönen och totallönen för yrkesbeteckningen. Med uppgiftsrelaterad lön avses lön enligt uppgiftens svårighetsgrad utan lönetillägg. Totallönerna omfattar alla tillägg inklusive mertids- och övertidsersättning.

Löneuppgifterna kan bläddras fram i alfabetisk ordning eller hittas genom sökfunktionen. I statistiken visas också andelen kvinnor med en viss yrkesbeteckning samt det totala antalet personer med den yrkesbeteckningen.

I antalet ingår alla som lyft lön i sin huvudsakliga anställning med den yrkesbeteckningen. Statistiken över inkomstuppgifter inkluderar heltidsanställda med full lön för hela månaden.

Det finns ännu inte statistiska uppgifter om lönerna i välfärdsområdena

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet i början av 2023 så statistiken för 2022 gäller fortfarande endast kommunsektorn. Därför har lönestatistiken på KT:s webbsidor inte specificerats enligt kommunernas och samkommunernas eller välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas yrkesbeteckningar och löneuppgifter. Statistiken innehåller dock löneuppgifter om social- och hälsovårdens och räddningsväsendets yrkesbeteckningar. De här yrkesgrupperna överfördes i välfärdsområdenas tjänst.

Lönestatistiken ger situationen i oktober 2022 och beaktar inte löneförhöjningar som skett efter det.