2018– 2019

AKTA

2018–2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.

Avtalet omfattar 310 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, skolgångsbiträden/elevassistenter och familjedagvårdare.Nätpublikation ISBN 978-952-293-570-0


Rättelser i nätversionen av AKTA

(6.4.2018) I bilaga 13, som gäller lantbruksavbytare, har det lagts till en bestämmelse om övertidsgränsen per vecka i deltidsarbete där utjämningsperioden är längre än en vecka. Bestämmelsen fattas i den tryckta boken.

(8.8.2018) I lantbruksavbytarbilagan har hänvisningen till § 14 mom. 4 i arbetstidskapitlet korrigerats till mom. 6.

(24.8.2018) KT och huvudavtalsorganisationerna har 19.4.2018 avtalat om att AKTA kap. V § 2 mom. 9 ändras genom ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal. Ändringen träder i kraft i början av avtalsperioden, dvs. 1.2.2018. Se KT:s cirkulär 9/2018.  Ändringen fattas i den tryckta boken.

Definitionen på arbetstid i bilaga

Definitionen på arbetstid för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem ändras 1.4.2020 >